5 snabba med Anna Hagemann Rise

HANDEL. Smoothie-företaget Froosh använder import som ett redskap för att bekämpa fattigdom. Genom att köpa tropisk frukt från fattiga länder, hjälper man fruktodlare att komma på fötter. Anna Hagemann Rise berättar om Froosh projekt ”Fruit on a mission”.

Gör: Kommunikationschef på Froosh, som tillverkar smoothies av 100 procent färsk frukt, utan konserveringsmedel eller tillsatt socker.
Handlar gärna på: Saluhallen Torvehallerna, i Köpenhamn
Mer från Anna: Tedx TalkWhy we need a rethink in the fight against global poverty.

1. Froosh hållbarhetsarbete innebär ett strategiskt val att köpa tropisk frukt från bönder i utvecklingsländer, bland annat i Asien och Sydamerika. Berätta!
Vi kallar vårt hållbarhetsarbete för “Fruit on a mission”. Det har sin grund i en modell som kallas ”Trade not Aid”, som bygger på att använda handel istället för bistånd för att bekämpa fattigdom i utsatta regioner. 50 procent av frukten i alla våra smoothies kommer från utvecklingsländer, bland annat från Indien, Thailand, Etiopien, Peru, Guatemala och Ecuador. Vi vill främja en hållbar utveckling genom handel i dessa länder – som i sin tur även blir en långsiktigt och ekonomiskt framsteg för odlarna. Och när fruktplantagerna blir lönsamma får det också positiva kedjeeffekter på lokalsamhällena

2. Vad kan det innebära?
Genom att deras inkomster ökar, så får de mer medel att investera med – vilket påverkar hela samhället positivt. De kan med egna pengar – inte med bistånd – exempelvis satsa på elektricitet, investera i sanitära byggnader och bygga skolor till sina barn. Det är inte vi som företag som hjälper dem med det här, utan de får själva en möjlighet att utvecklas och bygga upp sitt samhälle. Dessutom kan de satsa på att förbättra arbetsvillkoren för sin personal, exempelvis via utbildning, information, fackligt arbete och hälsa. En av våra leverantörer i Guatemala har exempelvis byggt en egen hälsoklinik, som bland annat jobbar med att förebygga hiv och malaria.

3. Vilka fler fördelar ser du med att använda handel för att bekämpa fattigdom?
Handel är en mycket mer hållbar och långsiktig lösning för att bekämpa fattigdom än ekonomiskt bistånd. För när ett ekonomiskt bistånd upphör, så riskerar även utvecklingen att stanna upp. När fruktodlingarna fått igång sin verksamhet, och blivit mer organiserade, så kan de även utöka med nya kunder. Det är alltså inte meningen att den här modellen ska stå och falla genom att Froosh köper frukt av de här odlarna. Det kommer alltid finnas en efterfrågan på tropisk frukt, särskilt från länder som har ett sådant klimat som vi har i Skandinavien.

4. Hur kan andra företag använda den här modellen?
Vi lever i en värld med massor av potential, både social och ekonomisk. Jag tycker att vi alla borde tänka över vad vi vill göra för att förbättra världen vi lever i, både företag och privatpersoner. Som företag är det viktigt att man identifierar vad verksamheten påverkar och att man bestämmer sig för vad man kan göra för att minska sina avtryck och göra skillnad.

5. Ni tycker också att det är viktigt att dela med er av odlarnas historier, på vilka sätt gör ni det?
Ja, vi vill gärna följa upp hur handeln påverkar fruktodlarna och deras omgivning. För fem år sedan så började vi arrangera resor till de fruktfarmer vi köper frukt av –  för att personal från butiker som säljer våra produkter och våra egna medarbetare ska kunna få möjlighet att testa det arbete de utför. Då får de också med egna ögon se resultatet av vårt hållbarhetsarbete och vikten av handel. Jag besöker även skolor och konferenser för att berätta om modellen ”Trade not Aid” och hur Froosh som företag kan göra skillnad.  På så vis kan vi förhoppningsvis även sprida budskapet att vi tillsammans kan bekämpa fattigdom om vi handlar mer småskaligt odlad tropisk frukt.

Färsk frukt på flaska
Froosh smoothies tillverkas av 100 procent färsk frukt, utan konserveringsmedel eller tillsatt socker. Flaskan är gjord av glas, och det finns även en mindre variant som är förpackad i en behållare tillverkad av miljövänligt papper. Drycken håller sig färsk genom en unik förslutningsprocess.

 

Taggar: | | | |