erik wetter

5 snabba med Flowminders Erik Wetter

BIG DATA. Allt du gör på nätet kan spåras, storebror ser allt och det går aldrig att radera information från internet. Visst, men vad är egentligen big data, och vad används det till? Veckans Guru, medgrundare och ordförande i organisationen Flowminder, förklarar hur data kan rädda liv.

Vem: Erik Wetter
Gör: Medgrundare och ordförande i organisationen Flowminder.org, samt assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Flowminder: Icke vinstdrivande organisation med sitt säte i Stockholm. All data de tar fram är gratis för alla att använda

1. Ni vill sprida hälsa och välmående och gör det med kod. Hur funkar det?
Vår organisation arbetar med analys av så kallad stordata; Big Data, vilket innebär att vi analyserar stora mängder statistik, satellitdata, samt mobildata för att bättre förstå till exempel fattigdomsnivåer och folkrörelser. På så sätt hjälper vi till att skapa en bättre lägesuppfattning för hjälporgan som arbetar i utvecklingsländer och humanitära kriser.

2. Vad är det egentligen ni kan utläsa av den data ni samlar in/får?
Var för sig ger varje datakälla en relativt begränsad bild; det stora värdet ligger i att kunna kombinera och analysera dem tillsammans och det har vi blivit riktigt bra på efter snart tio års forskning och metodutveckling. När vi lyckas få tag i rätt datakällor, som mobildata, kan det möjliggöra exempelvis att bättre förstå vart folk flyr efter en jordbävning flera veckor snabbare än med traditionella metoder.

3. Vad jobbar ni med just nu?
Det klart största projektet vi arbetar med nu handlar om att kartlägga befolkningen i länder som inte haft en folkräkning på länge på grund av kriser och konflikter, genom att med avancerade beräkningsmodeller kombinera satellitdata med skräddarsydda enkätundersökningar. Det är i samarbete med FN och Bill & Melinda Gates stiftelse. Vi hoppas även på att utveckla mer öppen källkod framöver så att fler organisationer ska kunna dra nytta av våra och sina egna datakällor.

4. Hur samlar ni in all data?
Vi samlar i princip inte in någon data på egen hand, utan får tillgång till data via våra samarbetspartners som inkluderar Världsbanken, FN-organ, myndigheter, och mobiloperatörer. Vi är en ideell organisation och det händer att organisationer ger oss tillgång till data som de inte skulle vara lika villiga att dela med sig av till kommersiella företag.

5. Skulle ni kunna missbruka all den information ni får tillgång till?
Vi publicerar våra analyser och metoder öppet, men är väl medvetna om att vi arbetar med känsliga datakällor. Med mobildata ser vi till att mobiloperatören avidentifierar all data innan vi överhuvudtaget får tillgång till den. Dessutom sker alla analyser hos mobiloperatören så de har full kontroll över allt som görs och av vem. Det enda vi kan ta ut är aggregerad statistik.