Linda Björk, den mediterande vd:n

LEDARSKAP. Affärskvinnan Linda Björk tycker det behövs en motvikt till intellektuell kunskap inom näringslivet. Hon menar att både ledarskap och företags resultat kan förbättras – med hjälp av mindfulness.

Gör: Driver företaget Bjork Business i New York, där hon coachar chefer i ledarskap. Gav förra året ut boken Inner Business.
Lästips: Mindset: The New Psychology of Success, av Carol S. Dweck.

1. Vad är det viktigaste budskapet i din bok Inner Business?
Jag vill att alla får möjligheten att förstå att  det jag kallar “yttre affärer”, inte kan ske på ett meningsfullt, kreativt och effektivt sätt om vi inte har våra egna ”inre affärer” i ordning. Vi har nämligen ett stort företag inom oss med tankar, positiva och negativa känslor, stressystem, egon, autopiloter, informatörer, desertörer, visa män och kloka kvinnor – och vårt inre företag måste fungera för att vi ska kunna leva upp till vår fulla potential. Men att få våra inre affärer att fungera i harmoni kräver kunskap vi inte lär oss i skolan eller på arbetsplatsen

2. Hur kom du fram till att du ville satsa på mindfulness inom ledarskap?
Jag har mediterat dagligen sedan 1996 och utövat mindfulness sedan 2006, samtidigt som jag snabbt klättrade uppåt i karriärstegen. Som kreativ chef och senare VD på en designbyrå, både i USA och i Sverige, såg jag att den avgörande faktorn för prestation inte enbart var hur mycket intellektuell kunskap eller hantverksmässig skicklighet mina team utvecklade. Den stora skillnaden i nivå hörde ihop med inre kvalitéer av medvetenhet, mognad – och förmågan att hantera stress. Så även om jag inte ville pådyvla de anställda meditation, så började vi en försiktig resa i personlig utveckling – långt innan mindfulness var i ropet.

3. Så du märkte att ni fick bra resultat med meditation på jobbschemat?
Absolut. Mindfulness övar upp vår förmåga att vara närvarande, fokuserade, icke-dömande, lugna och alerta. Som konsult, med både globala och lokala företagskunder, såg jag samma sak: mina kunders framgång och välmående styrdes av hur de samarbetade, hur de lyssnade. Hur öppna de var, hur vänliga de var, hur entusiastiska de var och vad deras drivkraft egentligen grundade sig på.

4. Du har sagt att fler chefer borde vända blicken inåt, varför är det viktigt?
Vi lever i en komplicerad tid med hög hastighet och vi behöver skärpta och självreflekterande ledare. Vad chefer gör med företagen och de anställda är avgörande för den värld vi skapar. Just nu är vi så många som går på i programmerade fotspår, gamla föreställningar och lever liv vi inte riktigt njuter av. Om chefer vänder blicken inåt, så kommer det att naturligt ge väldigt positiva effekter på företagets verksamhet och synen på sina anställda.

5. Vilka är de största vinsterna med att använda meditation och mindfulness på jobbet?
Det finns otaliga studier på hur effektivt mindfulness är för företag. De exakta resultaten varierar men innefattar alltid positiva effekter på två olika håll; det fysiska och det mentala. Den största vinsten i ett team är att samarbetsförmågan blir så mycket bättre. När jag jobbat med en grupp i några veckor så lär de sig bland annat hur de kan parkera både stress, ego och koppla bort autopiloten. På så vis får de tillgång till en mycket öppnare, smartare del av sig själva.