Marita Loft

5 snabba med Marita Loft

FRAMTIDSSPANING. Klimatförändringarna känner inga gränser och om vi inte lyckas hantera den globala uppvärmningen kommer flera svenska städer att drabbas av att havsnivåerna höjs. Marita Loft på Storebrand Fastigheter spår en blöt framtid för branschen om vi inte tänker om och blir smartare i vår stadsplanering.

Vem: Marita Loft.
Gör: Vd Storebrand Fastigheter. Förvaltar gröna fastigheter och investerar i hållbart stadsbyggande.
Aktuell: Medverkar under Almedalsveckan i seminariet ”Städer under vatten?” den 5 juli klockan 14 på Italienaren.

1. Om några dagar drar Almedalsveckan igång; vad är din framtidsspaning och vad hoppas du att man kommer att prata om där?Jag hoppas att vi kommer prata mer om klimatförändringarna och hur den globala uppvärmningen kopplas till vattenfrågan. När temperaturen stiger får det dubbel effekt på haven; dels att landisarna smälter och dels att vattnet i sig expanderar när det blir varmare. Resultatet blir att havsnivåerna höjs, vilket kommer få stora konsekvenser för alla kustnära städer i södra delen av Sverige, som exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta är en jätteutmaning för kommunerna och det innebär framtida mångmiljardinvesteringar men trots det är det en fråga som det inte talas så mycket om. Vad händer till exempel om vattennivån i Östersjön stiger så mycket att vi får saltvatteninträngningar i Mälaren? Då förlorar Stockholm sin största sötvattentäkt.

2. Vattenfrågan kommer alltså att bli ett hett ämne, men vad har det med fastigheter och ditt jobb att göra?
Inom fastighetssektorn sker den största tillväxten idag inom våra storstadsregioner. Det är dit både företag och människor flyttar och för att hålla jämna steg med efterfrågan måste vi både investera i nytt och rusta upp de gamla fastighetsbestånden. Men då Sveriges tre största städer ligger lågt vid vattnet måste vi tänka långsiktigt och ta med de här scenarierna i vår investeringsplan.

3. Kan du ge ett konkret exempel på ert bidrag till lösningen?
Om vi ska ha en möjlighet att nå klimatmålet som sattes i Paris om max två graders global uppvärmning och försöka bromsa utvecklingen måste vi drastiskt minska våra utsläpp av fossila bränslen. Därför har vi tagit ett beslut om att vi i Storebrand Fastigheter ska bli så fossilfria som det bara går genom att minska utsläppen från de fastigheter som vi förvaltar. Det gör vi genom att exempelvis installera solpaneler på alla tak där det går och dessutom har vi beslutat att bara köpa in grön, ursprungsmärkt el. I sista led vill vi försöka påverka fjärrvärmeleverantörerna att leverera fossilfri energi till oss, eftersom det är de som står för den största delen av energiförsörjningen i fastigheterna.

4. Kan man inte bara bygga passiv- eller nollhus då, det vill säga hus som är tätare och inte drar så mycket energi?
Det är en väldigt bra idé rent teoretiskt, men metoden är ännu relativt ung. Att bygga väldigt täta hus kan i sämsta fall medföra annan problematik såsom risk för fukt eller mögelproblem vilket skulle innebära negativa hälsoeffekter på dem som vistas i husen. Därför vi är lite avvaktande i den frågan. Dessutom är de flesta nybyggnationer idag redan väldigt energisnåla, problemen ligger hos de gamla husen.

5. Vad gör du själv för att vara mer klimatsmart?
Mitt största bidrag till lösningen är såklart genom jobbet där jag kan ställa tydliga krav på vårt förvaltaruppdrag. Vårt mål är att skapa en långsiktigt god och hållbar avkastning för våra kunder där vi samtidigt vill bidra till en ekologiskt och socialt hållbar miljö. Hemma fokuserar jag däremot på de små valen som att alltid promenera eller åka kollektivt till jobbet och att försöka handla ekologiskt i mataffären och skippa plastpåsarna. Det handlar om att ”walk the talk”.

Taggar: | | |