5 Snabba med Minna Epps, på MSC Sverige

FISKE. Ett hav som sjuder av liv, både idag och i framtiden är visionen för Marine Stewardship Council. Minna Epps som är ansvarig för MSC Skandinavien och Östersjöregionen förklarar på vilket sätt miljömärkning av fisk kan driva en hållbar fiskeutveckling.

Gör: Verksamhetschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen (MSC). MSC arbetar med ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder.
Favoritfisk: Rökt makrill

1. Hur ser statusen ut för världens hav och fiske i dagsläget?
I dagsläget är nästan en tredjedel av världens fiskebestånd överfiskade, vilket är oacceptabelt. Negativa trender går att bryta men det tar tid och det krävs starka incitament.

2. På vilket sätt kan MSC hjälpa till att bryta den här trenden?
MSC:s vision är hav som sjuder av liv för denna och kommande generationer. Vi uppnår vår vision genom ett certifieringsprogram för hållbart och välskött fiske och kommunicerar detta mot konsument genom att märka en produkt med MSC:s logga. Om man väljer MSC-märkt fisk och skaldjursprodukter så skapar man incitament längre bak i kedjan.

3. En del av ert jobb är att sprida kunskap om MSC-märkt fisk och skaldjur, berätta.
Det är viktigt att informera och utbilda i alla led, för om konsumenten inte vet vad märket står för eller arbetet som ligger bakom certifieringen så är det svårt att göra ett medvetet val. När man ser loggan på en fiskförpackning, på en restaurang eller fiskdisk, så vet konsumenten att den är hållbart fångad och kan spåras ända tillbaka till ett hållbart fiske. Det blir en trygghet!

4. Du är just nu på FN’s havskonferens, vad händer där just nu?
FN:s havskonferens är i fullt gång. Det är Sverige och Fiji som är initiativtagarna och värdar till konferensen med fokus på haven och ansvarsfull nyttjande, marint skräp och skyddade havsområden. Ett av delmålen under hållbart fiske är att stoppa överfiske och illegalt, oreglerat och orapporterat fiske till år 2020. Det är ett ambitiöst mål, och vi anser att MSC’s certifiering är ett effektivt verktyg att uppnå det.

5. MSC har nyligen satt egna nya globala mål, vad innebär de?
Vi har satt ett ambitiöst mål att år 2020 ska 20 procent av världens fiske vara engagerade i MSC-programmet och år 2030 ska en tredje del vara med i vårt program. Vi hoppas också att fler restauranger och butiker certifierar sig och att de också informerar internt och externt om hållbart fiske.

Vad står MSC-märkning för?

MSC är en internationell organisation som arbetar med certifiering och miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur som är vildfångade i världshaven. MSC har tagit fram regler för hur man ska bedriva hållbart fiske så att produktiviteten och mångfalden bevaras i haven. Genom att välja fisk och skaldjur med denna märkning bidrar man till en hållbar utveckling inom fiskbranschen och ökar chanserna för att även kommande generationer kommer att kunna äta fisk. Fisk med MSC-märkning kan dessutom spåras.
Läs mer om MSC-certifierad fisk här.

 

Taggar: | | |