arktis

5 snabba med naturfotograf Felix Heintzenberg

ARKTIS. Under 20 år besökte Felix Heintzenberg Arktis tillsammans med kollegan Ole Jørgen Liodden, för att fånga nordens skönhet och klimatförändringarnas konsekvenser. Resultatet blev Augustnominerade boken Arktis – liv i en värld av is och snö.

Vem: Felix Heintzenberg.
Gör: Naturfotograf, bokaktuell tillsammans med Ole Jørgen Liodden.
Favoritdjur: Isbjörn är ett av många spännande djur.

1. Vad är det som fascinerar med Arktis?
Storslagenheten och känslan av att ”bara” vara människa kombinerat med det fantastiska ljuset. Det är naturen som bestämmer, inte människan. Sen är det ett väldigt vackert landskap, klätt i vitt, som brer ut sig. Det är också fascinerande att se alla livsformer som är anpassade att klara många, många minusgrader utan problem.

2. Hur är det att jobba på en sådan udda plats?
Det är en helt annan livsstil och rytm, du är totalt nedkopplad från både telefon och internet. Sen är det klart att du behöver ett annat säkerhetstänk än på många andra arbetsplatser. Man behöver framför allt varma kläder, en omfattande kamerautrustning med ett flertal kamerabatterier och i vissa områden snöskor. Ska du ut och fotografera isbjörnar ska du alltid ha ett vapen med dig, även om de i stort sett aldrig används. Det är människans ansvar att undvika farliga möten, vi är på besök i isbjörnarnas värld och det är vår skyldighet att hålla avstånd, att inte störa eller förstöra.

3. Vad är den största förändringen på plats sen 1990?
Havsisarna har minskat betydligt i utbredning och tjocklek under de senaste åren, framför allt på vinterhalvåret. Mindre havsis under vintern betyder i regel mindre is under sommaren. 2015 var det rekordvarmt och tyvärr pekar allt på att 2016 kommer sluta som ett ännu varmare år. Det påverkar bland annat isbjörnarna genom att de får svårare att få tag i mat. De jagar från isflak, där kan de sitta vid ett vattenhål och fånga sälar som kommer upp till ytan för att andas. 

4. Det skrivs ofta om smältande isar och varmare temperaturer. Hur mår Arktis egentligen?
Arktis befinner sig i kris på grund av klimatförändringarna. Även om problemet är väl känt har många människor ändå svårt att ta till sig det. Och problemet stannar ju inte i Arktis utan påverkar hela jorden. Vi behöver isarna för att stabilisera klimatet globalt. Att vänta är fler kraftiga väderomslag, stigande havsnivåer och kraftig växling mellan regn- och torkperioder. Detta får inte bara direkta ekonomiska konsekvenser utan också uteblivna skördar och svält på grund av regn eller torka. Jag försöker ändå vara hoppfull och tror att vi människor har en chans att lösa denna stora utmaning genom att ändra vår livsstil. Den blir till det ultimata testet för oss människor, vi har alla pusselbitar på plats, men om vi inte lyckas lösa det, vilka andra frågor är vi då kapabla att lösa?

5. Vad tror du är viktigt för att minska klimatpåverkan?
Att det finns ett klimatavtal där länder går samman för att bidra till minskad klimatpåverkan är grunden. Dessutom så är den teknologiska utvecklingen betydande för vägen till ett fossilfritt samhälle. Titta bara på Tyskland och dess storsatsning på solenergi. Men vi behöver också anpassa vår livsstil, tänka på vad vi äter, spara på energi, minska resandet och resa smartare, helt enkelt göra medvetna val i vår vardag.

Felix bästa fotominne:
Mötet med en isbjörnshona och hennes två ungar framför en glaciär uppe i polartrakten sommaren 2014. Normalt sätt brukar de dra sig undan människor, men den här gången kom de fram och stannade sex-sju meter från vår lilla gummibåt. Nyfikna, nästan som om honan ville visa sina ungar för oss människor. Ett otroligt starkt möte!