Foto: Ida Knudsen.

5 snabba med psykologen Jonas Mosskin

HÅLLBARHET. Hur sund är supermänniskan? I vår strävan efter prestation och utveckling, är det något viktigt som går förlorat? Frågan engagerar Jonas Mosskin, psykologen, organisationskonsulten och frilansskribenten som ser det mesta i samhället genom psykologglasögon. Vi frågade Jonas hur han ser på vår samtid och visionen om en mer hälsosam inställning i en prestationsfixerad värld.

Vem: Jonas Mosskin
Gör: leg psykolog och organisationskonsult hos Organisationspsykologerna, frilansskribent och har sedan många år drivit samtalsserier om psykologi, kultur och samhälle.
Odlar min inre hållbarhet med/genom: Freud har sagt en bra sak om meningen med livet. Att älska och arbeta. Jag försöker på olika sätt ge mig själv tid att både älska och arbeta. Mitt bästa val var att köpa ett enkelt torp i skogen för tre år sedan. Där hittar jag mening och kraft tillsammans med min familj, och vänner som hälsar på. Att klyva ved, höra fåglarna kvittra och odla egen potatis är sinnesutvidgande och gör mig lugn.
Blogg: mosskin.se

1. Vi pratar ofta om hållbarhet i externa termer såsom klimat och miljö men du pratar om inre hållbarhet, vad menas med det?
Det finns en myt om att vi behöver ha balans i livet. De flesta av oss vet att balans är ett ouppnåeligt ideal. Men vi behöver ha en känsla av att våra krav hänger ihop med våra resurser. Inre hållbarhet är ett sätt att konceptualisera vårt eget behov av att känna oss tillfreds med vad vi gör.

2. Vad gör vår prestationsbaserade kultur med oss som människor?
Det skapas en idé och ett påbud om att vi alla ständigt bör förändra och förbättra oss. Att det vi gör aldrig är gott nog. Det är problematiskt eftersom det skapar en falsk bild av att allt är möjligt, bara du lägger manken till. Ett problem med en förenklad effektivitetskultur är att organisationer tenderar att mäta det som är möjligt att mäta. Vi mäter då ofta kvantitet men har svårare att mäta kvalitet. Trots att vi alla vet att kvalitet spelar stor roll när vi till exempel köper kläder, anlitar en hantverkare eller en konsult. Kvalitet är ofta avgörande när det gäller tjänster i kunskapssamhället. Men handen på hjärtat, hur många organisationer mäter detta?

3. Hur skulle ett mer sunt förhållande till prestation kunna se ut?
När jag träffar klienter såväl i terapi som coaching är det tydligt att vi ofta har ett för kortsiktigt perspektiv på vår egen prestation. De flesta inser att det krävs lång övning och träning för att bli bra och prestera på topp. Men det glömmer vi lätt bort i arbetslivet. Att sträcka ut tidsperioden (läs sätta realistiska mål) för den egna prestationen gör att vi känner glädje när vi lyckas och på köpet mår bra under resans gång. Vägen är också ett mål i sig.

4. Vad kan man själv göra för att främja sin egen inre hållbarhet?
Lär känna din skuld. Det är bra att uppmärksamma vad man försakar och glömmer bort. Vår skuld talar om för oss vad som är angeläget på riktigt. Så länge man är i kontakt med vad man offrar kan man hela tiden välja om och välja rätt. Livet handlar ofta om enkla saker som att hålla kontakten med vänner, ge tid till sina barn och att inte strunta i lustfyllda intressen och träning.

5. Vad mer måste till?
Inse att livet är fullt av besvikelser, motgångar, snedsteg och personliga förluster. Att våga möta våra sorger och erkänna dem gör det paradoxalt nog lättare att känna glädje och livskraft. Vi måste också vara ödmjuka med att människor har brottats med liknande frågor under tusentals år. Det är en del av att vara människa.

Taggar: | | |