skriva för förändring

5 snabba med Skriva För Förändring

ORD. Olle Eriksson och Jonas Klinteberg använder ord och text för att skapa självförtroende och en ny riktning i livet hos ungdomar på landets institutioner. Tillsammans har de genom sina skrivarkurser fått flera unga att lämna det kriminella livet bakom sig, skapa något nytt och ge sig själv en framtid. Allt tack vare bokstäver och uppmärksamhet.

Vem: Olle Eriksson är journalist och har under tio års tid arbetat med kriminalvårdsfrågor. Jonas Klinteberg är ansvarig utgivare för fängelsetidningen Filen
Gör tillsammans: Projektledare för Skriva för förändring som finansieras av Arvsfonden
Mer info: Facebook

 1. Vad är Skriva för förändring, berätta!
  Det är ett projekt med snart tre år på nacken som drivs av oss, Jonas och Olle. Vi lärde känna varandra när Jonas satt i fängelse, då vi båda arbetade med en fångtidning som hette Kåkbladet. Vi utbildar unga frihetsberövade på statens ungdomshem i journalistik och peppar dem att skriva om sina liv.
 2. Vad gör just ord och skrivande så bra för att nå förändring?
  Skrivandet fyller både ett politiskt och terapeutiskt syfte. Det är jätteviktigt att sätta ord på sina tankar och känslor, man utvecklas som människa och får förhoppningsvis nya perspektiv. Våra deltagare blir sällan eller aldrig lyssnade på. Vi menar att de förtjänar att bli lyssnade på och att de borde få mer inflytande över sina liv, för att bryta utanförskapet; kriminaliteten, missbruket, självskadebeteendet etcetera.
 3. Funkar metoden även om det inte finns något skrivarintresse?
  De flesta har inget specifikt skrivarintresse från början. Det är vår uppgift att väcka den lusten till liv. Alla kan skriva om sina egna liv och berätta om vad man känner, tycker och tänker om olika saker. Jonas pratar mycket om sin egen tid på ungdomshem och i fängelse. Det väcker nyfikenhet. Våra uppgifter är väldigt konkreta och deltagarna får i texterna utgå från sig själva.
 4. Är det uppmärksamheten och det visade intresset för ungdomarna, eller det faktiska skrivandet, som är viktigast?
  Det handlar om båda sakerna. Att se varje ungdom, deras historia och vad de nu går igenom inlåst på en institution. Men även att ge dem verktygen att uttrycka sig, att visa att det går att göra skillnad med pennan som vapen. Vi märker att de växer av att bli publicerade i en tidning, att de blir lyssnade på, på riktigt.
 5. Vad har ni på gång nu?
  Under hösten kommer vi att sprida vår metod. Framförallt inom SiS (Statens institutionsstyrelse, red. Anm.) men även i ”vanliga” skolor, på HVB-Hem och om vi får som vi vill, Kriminalvården.