pantapåsen

5 snabba med Suwar på PantaPåsen

TEKNIKBara i Sverige förbrukar vi två miljarder plastpåsar varje år, varav sex miljoner hamnar i naturen. EU har beslutat att förbrukningen ska halveras till år 2025. Civilingenjören Suwar Mert ville skapa ett ekonomiskt värde i att återvinna, och se hur plast kan fungera i ett kretslopp. Nu lanserar han PantaPåsen, världens första pantlösning för plastpåsar.

1. Varför behöver vi en tjänst för att panta plastpåsar?
Vi har otroligt hög förbrukning, och väldigt låg återvinning – endast tio procent tas om hand. I återvinningscentralen är plasten även svår att återvinna då man blandar olika sorters plast med varandra. Så jag började klura på hur man både kunde förbättra systemet – jag älskar lösningar. Idén om ett pantsystem har jag haft länge men för tre år sen sa jag till slut upp mig för att ge det en chans.

2. Hur funkar det rent praktiskt?
Som att panta tomflaskor! Vi installerar en pantautomat (PantBot) i närheten av de butiker som ansluter sig, och påsarna får en streckkod. Du betalar för påsen som vanligt, och när du tar med den tillbaka scannar du koden i automaten. Istället för papperskvitto betalas panten ut i en app, som du kan använda eller skicka till någon annan. PantBot är uppkopplad så att vi kan se när de är fulla och vilken typ av påsar som ligger inuti. Den rymmer flera tusen påsar eftersom de komprimeras, och när automaten är full tömmer vi kärlet och lämnar påsarna hos företaget Miljösäck, där de flisas sönder till granulat och smälts ihop till nya påsar. 

3. Ni testlanserade redan 2016, vilken respons har ni fått?
Jag trodde att det skulle gå superlätt; här kommer vi med en lösning som gynnar alla! Men vi insåg snabbt att många butiker faktiskt inte har något intresse av att dra ner på sina påsar. Dels ser man bärkassarna som en marknadsföringsplats, och dels tjänar matbutiker 500 miljoner om året på att sälja plastpåsar. Under testperioden sålde vi även in idén utifrån att butikerna skulle ta emot påsarna över disk, men de visade sig föredra en färdig lösning och det är vad vi har jobbat med det senaste halvåret. I slutet av maj är nya pantautomaten och tillhörande app redo att lanseras.

4. Vad krävs för att få fart på den här typen av cirkulär ekonomi?
För att lyckas med återvinning måste det vara enkelt och rent, sopkärlen vid pantflaskorna är smutsiga och kletiga och det är lätt att tro att man kan slänga vad som helst där. Att använda en pantlösning även för plastpåsar kändes logiskt då det redan finns ett invant beteende från att panta tomflaskor. Men vi behöver skapa ekonomiska drivkrafter även för butikerna. I Sverige har vi producentansvar, vilket innebär att butiker betalar en driftavgift till återvinningsstationerna, och om fler påsar hamnar där blir deras avgift högre. Ett pantsystem ger dem ett ekonomiskt incitament; det lockar folk till butikerna, och vi vet sedan tidigare att pantkunder är köpbenägna.

5. Hur ser framtidens plastkonsumtion ut?
Förhoppningsvis har vi betydligt färre påsar i naturen. För mig handlar det om att skapa drivkraften att återvinna genom att tillföra ett ekonomiskt värde. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför att detta inte sker på en dag. Det är lätt att tänka rätt när man är en liten startup som redan från början bygger på cirkulär ekonomi, men stora etablerade företag med tusentals anställda har svårare att ställa om. Det är fortfarande svårt att få butiker att våga prova, men med pantautomaten och appen blir det förhoppningsvis lättare att nå ut. Men om det inte funkar här kommer vi testa i Europa där problemet är ännu större.