Det Goda Livet

”Förstå din potential”

OPINION. Fredrik Bengtsson är psykolog och jobbar för att Det Goda Livet ska sprida sig som en löpeld och ge människor ett holistiskt tankesätt till hållbarhet, där det egna välmåendet är en stor del. Men var börjar man, och hur vet man när man mår bra?

Vi lever i en fantastisk och på alla sätt priviligierad tid i vår del av världen. Vi har det bra på ett yttre, materiellt plan, vi lever i ett demokratiskt samhälle och är fria att forma vårt liv utifrån vem vi är och vad vill uppnå. Möjligheterna till ett rikt och meningsfullt liv har för den stora massan aldrig varit större! Trots dessa gynnsamma förutsättningar har depression, ångest och utmattningsreaktioner blivit en del av vår vardag.

Hur är detta möjligt? Kan vi anses leva i ett välfärdssamhälle om diskrepansen mellan hur vi har det i det yttre och hur vi mår inombords är så gigantiskt stor?

Det Goda Livet handlar om hållbarhet. Det omfattar såväl hänsyn till den yttre miljöns gränser som till hur vi mår fysiskt, mentalt och inte minst själsligt. Precis som med övriga hållbarhetsfrågor handlar det om kunskap samt det egna beslutet om att ändra beteendemönster för att främja hälsa och harmoni.

Det Goda Livet betyder att vi lär oss att leva på ett sätt som är hållbart i relation till oss själva och den omgivande miljön. Vi vet att vi inte kan ta miljön för given och att den industrialiserade världen innebär att vi förgör planeten om vi inte vårdar den. Samma sak gäller relationen till vår hälsa. Vi behöver träna och motionera för att inte bli sjuka och vi bör hålla koll på vad vi äter. Vi måste också lära oss att förstå och respektera våra psykologiska och existentiella behov. Hur kan vi bygga upp en inre motståndskraft och styrka mot yttre påfrestningar för att bättre hantera oro, förändring, förlust, egna val, samt finna mening i en tid av materiellt överflöd och andlig nöd? Med det Goda Livet kan vi lära oss att leva ett liv där vi kan ta tillvara på den fantastiska tid vi lever i präglad av möjligheter, där vi kan nå vår fulla potential!

Strävan i mitt arbete som psykolog är att bidra till detta, ett liv där vi kan förena yttre välstånd med inre välmående.

 Sustainability begins with you!

 

Fredriks bästa tips på hållbart mående:

Ett tecken på att du lever på ett hållbart sätt är att du upplever en grundläggande känsla av meningsfullhet i tillvaron. För att säkerställa att du håller dig på banan alternativt att du strävar efter en bättre hälsa och välmående i livet bör du regelbundet reflektera över och besvara följande tre frågor:

1) Varför mår jag som jag gör? (Förstärk känslan i det som är bra och identifiera det som fattas dig och som du behöver hantera). När denna fråga är besvarad kan du gå vidare till fråga 2

2) Vad kan jag/bör jag göra för att bevara min känsla av hälsa och välmående alternativt vad behöver jag agera på för att må bättre?

3) Finns det någon/något som hindrar mig och hur väljer jag i så fall att förhålla mig till det?

Taggar: |