• Nätverket Just Arriveds mål är att integrera nyanlända genom att ge dem en möjlighet att snabbare komma ut i arbetslivet. integration

    Nätverket Just Arriveds mål är att integrera nyanlända genom att ge dem en möjlighet att snabbare komma ut i arbetslivet.

Nytt nätverk stöttar nyanlända

INTEGRATION. Just Arrived gör det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden – med hjälp av ett digitalt matchningsverktyg.

Just Arrived är ett stort nätverk volontärer som arbetar målinriktat för att stödja integrationen genom att hjälpa individer som kommit till Sverige för att få en fristad bort från krig och konflikt.

Nyanlända som precis har kommit till Sverige kan lägga upp sina profiler och cv:n på Just Arriveds sajt och matchas sedan ihop med passande företag som söker efter arbetskraft för kortare och enkla uppdrag. På så vis får de nyanlända sin första arbetslivserfarenhet i Sverige. Den första arbetslivserfarenheten ökar möjligheten att söka en fast tjänst längre fram.

Nätverket startades 2015 av Andreas König och Fredric Ghatan. De ville fylla ett tomrum på arbetsmarknaden. Till en början har projektet drivits genom delningsekonomin men under den senaste tiden har även investerare kommit in i bilden.

Just Arrived hjälper inte bara till att hitta uppdrag, företaget tar också ett fullt arbetsgivaransvar. Bland annat säkrar man försäkringsskydd under hela uppdragstiden samt ser till att sociala avgifter betalas in.