5 snabba med Reza Saleh på Berättarministeriet

SPRÅK. Berättarministeriet är en stiftelse som driver skrivarverkstäder i socialt och ekonomiskt utsatta områden, med syfte att bidra till en bättre samhällsutveckling i Sverige. Fler barn behöver redskap för att själva kunna forma sin framtid och bli aktiva samhällsmedborgare menar Reza Saleh, utbildningsansvarig på stiftelsen.

 1. Berätta lite om Berättarministeriet?
Vi lever i ett alltmer segregerat samhälle. Områden med hög arbetslöshet är extra utsatta. Vi är oroliga för den framtid barnen möter när språkkunskaperna sjunker och vad det kommer innebära för Sverige. Berättarministeriet arbetar för att fler elever ska kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet genom att stötta lärarna i de mest utsatta områdena med nya pedagogiska läromedel och fortbildningar, i kreativa miljöer – i nära samarbete med kommun, näringsliv, volontärer och lärare. Vi har byggt upp tre skrivarverkstäder i Stockholmsområdet, och november öppnar vi även i Göteborg.

2. Vad är målet med skrivarverkstäderna?
Målet är att alla barn ska få en god och jämlik utbildning, så att alla har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Vi vet att barn till föräldrar som saknar jobb och högre utbildning lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Berättelser är otroligt viktiga för att skapa sammanhang, samhällsengagemang och för att spegla ett samhälle som präglas av delaktighet och engagemang.

3. På vilket sätt kan berättelser hjälpa barn i utsatta områden i deras utveckling?
Språket är nödvändigt för barnets självkänsla och grundläggande för att kunna vara delaktig i en gemenskap. Vår pedagogiska grundsyn bygger på att skapa program som är kreativa, som fångar barnens inre motivation och stärker deras tilltro till sina egna förmågor. Eleverna får bland annat använda sin fantasi för att skriva ett bokmanus. Klassen skriver inledningen till en berättelse tillsammans och väljer gemensamt karaktärer och handling. Sedan övergår övningen till individuellt skrivande där varje elev skriver sitt egna slut på den gemensamma berättelsen.

4. Berätta om samarbetet med skolorna.
Lärarna bokar sin klass till ett av våra olika program. Alla börjar med ett besök i en av våra skrivarverkstäder, och deltar i ett av våra program, som är anpassade efter vilken årskurs eleverna går i. Programmen fortsätter sedan i klassrummet som en del av den dagliga undervisningen, ledd av läraren. Programmen är ett kvalitativt stöd enligt läroplanen och utvecklas utifrån det lärarna efterfrågar. Det ger mer kreativitet och interaktivitet som stärker barnen i det svenska språket. Det som händer på Berättarministeriet är bara startskottet på ett arbete som fortsätter i klassrummet!

5. Berättarministeriet har också tagit fram en app, hur fungerar den?
Skrivkunskaper går hand i hand med hur mycket – eller lite – ett barn läser. ”Läs upp” är en app som låser surfplattan den installeras på. Barn som vill använda plattan kan låsa upp den, eller rättare sagt ”läsa upp” den, genom att läsa ett kapitel ur en bok i appen och svara på roliga frågor. När boken är utläst kan barnet också skriva en recension. Allt som skrivs i appen samlas på profilsidan där barnets framsteg kan följas på ett enkelt sätt. Resultatet har varit en succé för lärarna och eleverna, men vi är oroade för att den digitala klyftan har ökat. Tidigare var det läsa och skriva, nu är det skillnad i digital kompetens också.

Initiativet till Berättarministeriet kommer från viljan av att skapa samhällsnytta och grundades av Dilsa Demirbag Sten, Robert Weil och Sven Hagströmer 2011. Fram till idag har över 35 000 barn arbetat med Berättarministeriets material och över 2 500 lärare använder materialet i klassrummet. 9 av 10 säger att de får ett stöd i undervisningen av stiftelsens program.