• HM Foundation

    Polyester och bomull är en vanlig blandning i kläder, men fram till nu har det inte funnits någon möjlighet att separera de båda fibrerna vid återvinning.

Avgörande genombrott för återvinning av blandtextilier

MODE. Att hitta ett sätt att separera och återvinna kläder av blandmaterial har länge varit en heliga graal för att modeindustrin ska kunna bli cirkulär. Men nu har stiftelsen H&M Foundation och ett forskningsinstitut i Hongkong hittat en metod som gör det möjligt.

Bomull och polyester utgör tillsammans mer än 80 procent av alla producerade textilier, och det pågar olika initiativ runt om i världen där aktörer försöker lösa gåtan kring textilåtervinning av blandmaterial. Utmaningen ligger i att hitta en metod där fibrerna behåller tillräckligt bra kvalitet för att kunna användas i nya textilier. Metoden måste också vara skalbar såväl som kommersiellt gångbar för att anammas av modeindustrin för att i förlängningen kunna ge gamla kläder ett nytt liv. Att utveckla en process som innefattar allt detta har visat sig vara en stor utmaning.

I september 2016 inledde vi ett fyraårigt partnerskap med The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA). Uppdraget var att hitta minst en teknik för textilåtervinning av blandmaterial som är kommersiellt gångbar till 2020. Sammanlagt donerar H&M Foundation cirka 6 miljoner euro till projektet, och regeringen i Hongkong investerar 24 miljoner euro. Det gör det till den enskilt största och mest omfattande satsningen på textilåtervinning globalt. Tekniken skulle också vara av typen ”open source” så att hela modeindustrin får tillgång till lösningen. Då bomull och polyester är den mest förekommande textilmixen fokuseras forskningen på det.

Redan efter ett år skedde ett avgörande genombrott då HKRITA i september i år lyckades utveckla en metod som bygger på hydrotermisk återvinning. Kläderna läggs i en tank med hett vatten och sedan tillsätter man en biologiskt nedbrytbar kemikalie där resultatet blir polyesterfibrer och cellulosapulver som håller en så god kvalitet att vi kan använda dem till nya textilier. Nu bygger vi en pilotanläggning i Hongkong för att skala upp metoden med målet att göra upptäckten tillgänglig för hela modeindustrin senast 2020.

Den globala befolkningsökningen i kombination med resursbrist gör att behovet av ett slutet kretslopp för textiler blir allt mer akut. Då det kommer krävas flera olika metoder för att lyckas behövs mer innovation inom området. Det finns anledning att vara positiv, och vi hoppas se fler aktörer stödja den här typen av forskning.

Erik Bang, innovationsansvarig H&M Foundation

Om H&M Foundation
H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,3 miljard kronor till stiftelsen.

Mer information:
Web: hmfoundation.com
Facebook och Instagram: @hmfoundation

Taggar: | | |