5 snabba med Tulia Machado Helland

INVESTERING. Att äga eller att inte äga? Debatten kring effekten av investerares påverkansarbete har gått varm länge, men nu pekar trenden mot att fler engagerar sig och har en dialog med företagen de placerar i. Storebrands hållbarhetsanalytiker Tulia Machado Helland är van att prata med storbolagen och tar gärna debatten i frågor om hur de kan bli smartare och mer hållbara verksamheter.

Vem: Tulia Machado Helland
Gör: Senior hållbarhetsanalytiker på Storebrand/SPP
Debatterar helst med: Analytikerna i hållbarhetsteamet. Vi består av ett gäng specialister med väldigt specifika kunskaper på våra respektive områden. Det gör att vi kan ha helt olika perspektiv på en utmaning, men det är också det som gör det så roligt och teamet så bra. Vi kompletterar varandra!

1. Storebrand/SPP bedriver ”påverkansarbete” – vad betyder det?
Det kan också kallas för aktivt ägande och är dialoger vi som investerare för med bolagen vi investerar i. Det kan handla om alltifrån hur bolagens verksamhet påverkar miljön till hur de behandlar sina anställda. Det är ett sätt för oss att minska risken och samtidigt skapa möjligheter för företag att i dialogen med oss syna sin egen verksamhet och utveckla sig. Vi är övertygade om att hållbara företag är bättre positionerade för framtiden, för avkastningens skull och den värld vi vill leva i!

2. Kan du ärligt säga att SPPs hållbarhetsanalytiker genom dialog på riktigt påverkat bolag att ändra sig i någon fråga?
Ja, det kan vi absolut. Som exempel har vi under tid haft dialog med det franska olje- och gasbolaget Total som 2015 uteslöts eftersom de vid tidpunkten utförde prospekteringar för oljeutvinning på ockuperad mark. Syftet med vår dialog var att påverka Total att sluta utföra aktiviteter på havsbotten för att hitta olja samt att dra tillbaka alla aktiviteter från Marocko-ockuperade Västsahara. Efter påtryckningar beslutade man på företaget att inte förnya sitt prospekteringsavtal med Marocko. Detta i kombination med att man införde åtgärder för förbättrad affärspraxis och verksamhet gjorde att Storebrand/SPP valde att inkludera bolaget igen i sina portföljer. För klimatets skull jobbar vi nu metodiskt för att sänka koldioxidexponeringen i våra investeringar, men vi vet samtidigt att energibranschen har en väldigt viktig roll i samhällsbygget för att världens växande befolkning ska kunna leva ett drägligt liv. Därför måste vi ”pysa fossilbubblan” sakta och hjälpa oljebolagen att ställa om.

3. Är det påverkansarbetet som gör att det kallas ”hållbart sparande”?
Nej, så enkelt är det inte. För en investerare finns det många olika sätt att påverka bolag och fonder på. Vi tror inte att en metod löser allt utan tror på en kombination. Därför jobbar vi med att rensa ut de bolag som inte lever upp till våra krav, att metodiskt välja de bästa för våra investeringar och att samtidigt föra en dialog med företagen för att stötta dem i övergången till en grön ekonomi.

4. SPP investerar inte i exempelvis tobak. Men även i branscher som skulle kunna anses hållbara finns fula fiskar. Hur många bolag utesluter SPP totalt?
Idag exkluderar Storebrand/SPP 187 bolag ur sina fonder enligt vår minimumstandard. Det är fler än många andra aktörer, ändå är exkludering vårt sista alternativ när alla andra försök till dialog att få bolaget att ändra sig misslyckats. Det stora hållbarhetsarbetet sker egentligen i den andra änden – i processen när vi väljer in de som vi anser vara bäst. Det är en otroligt omfattande analys där alla bolag får ett ”hållbarhetsbetyg” mellan 0-100 och sedan styr vi kapitalet mot de bolagen som har högst poäng. På så vis kan vi vara med och påverka med kapitalet för ett mer hållbart näringsliv och samtidigt skapa mer avkastning på våra kunders sparande.

 5. Kan du nämna tre bolag som genom sitt hållbarhetsfokus gjort en bra resa för er som investerare?
Då väljer jag Alfa Laval, Danone och Geberit eftersom de alla jobbar med hållbarhet fast på olika sätt. Svenska Alfa Laval är vad vi kallar ett ”enabler” företag som hjälper andra bolag att bli mer hållbara. De har bland annat utvecklat en värmeväxlare, som värmer och kyler vätskor, som kan spara upp mot 20-30 procent energi. Det blir en rejäl kostnadsbesparing för stora industrier. Franska Danone är matproducenten som investerat mycket i forskning kring näringslära för att kunna leverera näringsrik och hälsosam mat. Och så har vi sist, men inte minst, schweiziska Geberit som tillverkar produkter inom vatten-, sanitet- och rörsystem. De har bland annat tillverkat snålspolande toaletter som kan spara upp mot 60 procent av vattnet vid en spolning jämfört med andra toaletter. Där pratar vi verkligen resurseffektivisering!

Taggar: | | |