”Med bara 13 år kvar finns ingen tid att slösa”

AGENDA2030. För två år sedan lanserade FN, med stöd av 193 medlemsstater, en plan för en hållbar utveckling fram till 2030. De 17 hållbarhetsmålen omfattar en rad kritiska miljö- och sociala frågor som klimatförändringar, vård, utbildning och tillgång till rent vatten. Om de uppnås, kommer dessa mål resultera i ett hållbart och välfungerande globalt samhälle som går hand i hand med vår naturliga miljö.

Inte överraskande, som alltid vid lanseringar av stora och ambitiösa åtaganden, var kritikerna många. Målen var för många, för vaga eller för orealistiska. Möjligheterna att uppnå dem var i princip obefintliga och de saknade nödvändiga incitament. Kort sagt, de var dömda att misslyckas.

Gemensam ram för handling och kommunikation
Två år senare är det naturligtvis alldeles för tidigt att dra några slutsatser om målens eventuella succé. Det är däremot möjligt att bedöma hur väl de har accepterats av det internationella samfundet, och om de kan skapa en gemensam handlingsram. I båda fallen har målen överträffat alla förväntningar. De har gett oss ett gemensamt språk för att diskutera och prioritera hållbar utveckling. I tillägg har de antagits inte bara av FNs medlemsstater, utan även av en stor del av det internationella näringslivet och det civila samhället. Med hjälp av målen kan nu Greenpeace prata med Shell och Shell kan prata med Uganda. Man kan naturligtvis vara oeniga om taktik, nödvändiga resurser och fokus, men målen är ändå målen: de är universella, brådskande och entydiga.

Rulla upp ärmarna och få jobbet gjort
Så även om utmaningarna är överväldigande är pessimism idag både oberättigat och ovälkommet. Varför? För vi har inget annat alternativ än att rulla upp ärmarna och se till att få jobbet gjort. Hur? Genom att transformera ekonomin och utnyttja de enorma framsteg inom grön teknik som äger rum världen över. Genom att upprätta privat-offentliga partnerskap för att skapa universell tillgång till hälsovård och genom stringent reglering och lagstiftning för att minska korruption. Mycket av detta görs med motiveringen att det är vår skyldighet gentemot kommande generationer. Men medan de självklart är viktiga, finns det inget behov av att använda dem som ursäkt för att motivera åtgärder. Lidandet som orsakas av ojämlikhet, orkaner, konflikter och brist på grundläggande sjukvård är här och nu. Vår första skyldighet är gentemot oss själva och nu borde det vara tydligt för alla utom de mest hårdnackade kritikerna att det enda sättet att bevara och förbättra vår levnadsstandard är genom hållbar utveckling. Med bara 13 år kvar finns det ingen tid att slösa.

Matthew Smith, chef för hållbara investeringar i Storebrand / SPP