• restrender

    Journalisten Per J Andersson är även aktuell med boken "För den som reser är världen vacker".

  • restrender

    Coconut Lagoon I Kerala är ett exempel på en hotellanläggning som tar ansvar

  • restrender

    Ta tåget från Bangkok till Singapore

  • På Eastern & Oriental Express sover du i lyxiga kupéer.

Tågturism en av årets raketer

GLOBETROTTER. Hur reser vi det kommande året? Sapir har pratat med Per J Andersson på Resetidningen Vagabond om destinationerna och trenderna som kommer att sätta sin prägel på turiståret 2017.

Under 2016 har den globala turismen fortsatt att öka och nya stora turistgrupper har tillkommit. Särskilt från Kina som nu är störst både vad gäller antal övernattningar och hur mycket pengar de spenderar under sina resor. FN-organisationen UNWTO uppskattar att upp till 10 procent av vår globala BNP under 2016 kom från turism.

Detta innebär såklart stora påfrestningar för klimatet, men enlig föreningen CREST (Center for responsible travel) så ökar andelen ansvarsfullt resande ännu mer och tar en allt större del av turistkakan. Per hävdar också att turism kan vara ett incitament till att skydda vissa miljöer från industriell exploatering, och lyfta stora befolkningsgrupper ur fattigdom. Han ser även flera restrender som pekar åt samma håll:

Tågets revival
Förut var tågluff något man gjorde i ungdomen under en månad i Europa. Nu för tiden finns det en uppsjö med prisvärda tågpass för alla målgrupper och med mängder av olika upplägg: åk så mycket du vill under en vecka eller ta tre stopp på vägen.

Lyxiga tågresor
Istället för att ta inrikesflyget finns det ett antal tåglinjer där själva resan är en upplevelse i sig. Mellan Bangkok och Singapore går The Eastern & Oriental Express, The Ghan i Australien kör mellan Darwin och Adelaide och världens högst belägna tåglinje går från Peking till Lhasa.

Udda destinationer
Hållbart resande handlar inte bara om att begränsa utsläpp, utan även att inkludera lokalbefolkningen och se till att även de tjänar på turismen. I indiska Kerala har delstatsstyret uppmuntrat utvecklingen av hotell som bygger på lokalt engagemang, ett exempel är Coconut Lagoon där ett kvinnokollektiv har hand om fisket på anläggningen. En annan destination där ”community based tourism” är stort är Kirgizistan i Centralasien. Det är dock ett land som är politiskt instabilt så man får ha det i åtanke.

Per J Andersson är aktuellt med boken För den som reser är världen vacker (Ordfront).

Koll på termer

Ekoturism: Resande till områden där naturen är skyddad och man tar hänsyn till ekologi och en hållbar utveckling.

Etisk turism: Fokuserar på etiska frågor om mänskliga rättigheter, djurrätt eller miljörätt.

Ansvarsfull turism: Söker att maximera fördelarna för lokalbefolkningen i att bevara sin kultur och livsvillkor samt minimera social och klimatmässig påverkan.

Hållbar turism: Turism i resmål där ekonomisk och samhällelig utveckling alltid sker med en hållbarhetsdimension i utvinnandet av naturtillgångar och sociala resurser.

 

Taggar: | | |