• artificiell intelligens

    Stefan Carlsson menar att artificiell intelligens innebär vinster för både ekonomi, miljö och hälsa. Foto: Peter Larsson

  • artificiell intelligens

    Waymo, ett systerföretag till Google, jobbar med teknik till självstyrande bilar.

  • artificiell intelligens

    "Datorerna blir mänskligare och kommer att gå att resonera med", säger Stefan Carlsson. Foto: Erik Lindvall

KTH-professorn: Artificiell intelligens kan göra mänskliga datorer

FRAMTID. Stefan Carlsson är professor i datavetenskap och forskar om artificiell intelligens. Han menar att utvecklingen av avancerade datorer ha många positiva effekter på vårt samhälle. Men mänskliga egenskaper som empati och kreativitet blir samtidigt viktigare.

Den enklaste definitionen av artificiell intelligens är att kunna få datorer att klara av saker som bara människor kunnat tidigare: till exempel att känna igen innehåll i bilder, förstå talat och skrivet språk eller att köra bil.

Under de senaste två, tre åren har datorprogram utvecklats så att de närmar sig människans prestanda. Det är fortfarande en bit kvar tills datorer är lika bra som människor. De närmaste fem till tio åren kommer vi med stor sannolikhet kunna prata med datorer som om de vore riktiga människor.

Det viktigaste med den snabba utvecklingen är kanske att den INTE baserar sig på att forskare plötsligt har kommit på vad intelligens är och lyckats få in den i datorer. De metoder som har varit framgångsrika baserar sig nästan uteslutande på att man kopierat demonstrerade mänskliga förmågor för olika syften. Idag innebär artificiell intelligens att vi även försöker efterlikna människans förmåga till intelligens, i princip en form av överföring av mänskliga egenskaper till datorerna.

Nya möjligheter för trafik, medicin och utbildning
Vinsterna med artificiell intelligens vad gäller samhällsekonomi, miljö, hälsa med mera är potentiellt mycket stora. Självstyrande bilar kan exempelvis sänka olycksrisken. De kan också utnyttjas mer effektivt än vanliga bilar och behöver inte parkeras vid en given plats, utan kan köra sig själva till stora parkeringsytor, exempelvis utanför en stad.

Även inom medicin görs stora satsningar för att förbättra diagnoser genom att utnyttja data mer effektivt. Om vi utvecklade datorernas förmåga att förstå skriv- och talspråk skulle det öppna ytterliggare möjligheter. Utvecklar vi ett system som kan svara på frågor som en vanlig människa, kan det resultera att vi får mer avancerade system för individuell personlig inlärning. Men också att vi kan förbättra undervisning i allmänhet.

Var inte rädd – prata med datorn
Att kunna prata med datorer med vanligt språk kommer förmodligen påverka människor mest dramatiskt. Men utvecklingen av artificiell intelligens innebär inte att det kommer krävas mer datorkunskap av användarna, utan tvärtom! Datorerna blir mänskligare och kommer att gå att resonera med, vilket naturligtvis kommer att påverka arbetslivet i flera avseenden.

Den största effekten blir förmodligen att skillnaden mellan gemene man och personer med avancerad datorkunskap eller annan expertis, kommer att minska. Och egenskaper som kreativitet och empati kan få större betydelse.

 

Sapir spanar

Artificiell intelligens – Detta kommer vi se den närmsta tiden:

1. Självkörande bilar som blandas med vanlig trafik.

2. Programvara som förstår vanligt naturligt talat språk och kan svara på frågor och konversera som en vanlig människa.

3. System för att hjälpa till att fatta beslut baserat på indata inom flera olika områden: medicin, juridik och finans där det tidigare har varit nödvändigt med mänsklig kunskap och erfarenhet.

 

Taggar: | | |