Kod

Låt barnen programmera mera

PROGRAMMERING. Sverige har ofta hyllats från olika perspektiv som kunskapsnation med framtiden för sig. Men trots ett blomstrande innovationsklimat finns oro för ett växande kunskapsgap inom programmering och kodning. Diskussionen ställdes på sin spets när Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon i april 2016 gick ut med ett öppet brev till svenska politiker som delvis handlade om detta.

Politiska processer må ta tid, men nu kan vi glädja oss åt att programmering och digital kompetens kommer att ingå i den svenska läroplanen från den 1 juli 2018. Det finns dock en väg kvar att gå. På skolorna är efterfrågan på kompentensutveckling och fortbildning stor och på arbetsmarknaden skriker man efter utvecklare och programmerare. För realiteten är att IT-kunskaper kommer vara en förutsättning för att ta del av viktiga samhällsfunktioner i framtiden. Eftersom mycket av samhällsutvecklingen kommer att ske på det här området är det därför av större vikt för kommande generationer att säkra en grundläggande förståelse för programmering och kod för att i framtiden kunna bidra och trygga sina demokratiska rättigheter. Av samma anledning är det också viktigt att den här kunskapen fördelas jämt över könen och över alla samhällsgrupper. Detta för att skapa balans i perspektivet ur vilket utvecklingen kommer att ske. För det säger ju sig själv att om det bara är en liten homogen grupp som sitter på den här kunskapen kommer resultatet också bli därefter.

Av den anledningen är vi så glada över att det finns initiativ som Kodcentrum och Hello World! som genom sina kodstugor och läger utbildar barn och unga i programmering. För utvecklingen går snabbt och vi är redan många som tror att teknik och hanteringen av data kommer att bli avgörande i övergången till en ny och mer hållbar ekonomi. Vare sig det gäller i byggandet av smarta städer eller genom verktyg som Flowminder, som med hjälp av Big Data kan hjälpa till vid katastrofer.

Vill du lära dig mer om programmering eller kod? Spana in Veckans affärers lista över 9 sajter där du kan lära dig programmera gratis!

Taggar: | |