Capsula Mundi – Vilket träd vill du bli

Mänskligheten har alltid letat efter vägar att förlänga vår korta stund på jorden. För ett år sedan skrev Sapir om den italienska designduon Anna Citelli och Raol Bretzel som med sitt projekt Capsula Mundi, kommit så nära lösningen på evigt liv det kanske går. De bästa lösningarna är oftast de enkla, för grundidén till Capsula Mundi har egentligen funnits mitt framför oss så länge det funnits liv på jorden.

Av jord är du kommen..

Capsula Mundi är en helt ekologisk begravningsmetod i form av en biologiskt nedbrytbar kapsel som förvandlar kroppen eller askan till jord. Jord som sedan blir till näring för ett träd man har valt ut att plantera ovanpå. Det började som ett pilotprojekt som visades på Italienska designmässan 2016. Sedan dess har det gått snabbt och i mars i år lanserades den första urnan till försäljning.

Capsula Mundi är ett konstprojekt vars vision är att förändra sättet på vilket vi ser på döden. Med projektet vill de få ut ett universellt budskap om att döden är en viktig passage som vi alla passerar som vi behöver ge mer mening. De vill visa att precis som växterna och djuren ingår vi i ett cirkulärt system där vi efter vår död, kan bli ny näring till nya växter och på så sätt fylla en ny funktion i ett levande system. Kapslarna är formade som ägg som en symbol för början till livet.

Livets träd

Det är egentligen inte så konstigt. Den avlidnes kropp eller aska läggs i en äggliknande urna, som planteras som ett frö i marken ovanpå vilken ett träd, som den avlidne eller dess anhöriga valt, planteras. Målet är att skapa levande minnesträdgårdar som bidrar till ekosystemet och samtidigt ger anhöriga ett specifikt träd att vårda som minne. Genom att bidra till nya livsformer hoppas designduon skapa nya värden där vi kan se döden som transformation istället för en slutpunkt.

https://sapir.se/capsula-mundi-sluter-cirkeln/

http://www.capsulamundi.it/en/faq/

http://www.capsulamundi.it/shop/

Taggar: | | |