Dags för mer kooperation i näringslivet?

TILLSAMMANSEKONOMI. Vi delar, lånar och byter. Men hur ser vi på företagande? Varför delar vi inte även där? Intresset för den kooperativa organisationsformen har fått ett uppsving, men har funnits länge. Det är en form där medlemmarna tillsammans delar på ägarskap, ansvar och ekonomi och där ingen kan skaffa sig fördelar genom att investera mera, utan alla delägare har samma makt att påverka. Alla delar på såväl svårigheter som framgångar. Sedan i maj i år finns en opinionsbildande förening som vill få ännu fler att få upp ögonen för den kooperativa organisationsformen.  Det är några av landets största kooperativa företag, som HSB, KF, LRF och arbetsgivarföreningen KFO som står bakom den nya föreningen Svensk Kooperation.

Ett kooperativ är inte en företagsform, utan ett sätt att driva och organisera företaget. Företagets form kan sedan variera. Ekonomisk förening är den vanligaste formen av kooperativt företagande, men alla företagsformer kan ledas kooperativt. Enligt en undersökning gjord av SCB, på uppdrag av HSB Göteborg, är den ekonomiska föreningen just den företagsform som ökat mest bland nyregistrerade företag i år, jämfört med samma period förra året.

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling.

Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

verksamt.se kan du läsa mer om de kooperativa principerna.

Källa: Verksamt.se

Taggar: |