Uber
Uberbil med chaufför

Delandet trumfar ägandet i delandets ekonomi

NOTIS. Kommer det någonsin att komma en tid när det är vanligare att vi delar och hyr saker än att vi själva äger dem? Ser man till utvecklingen inom delningsekonomin, eller the sharing economy som man brukar prata om på engelska, är ett sådant framtidsscenario inte omöjligt.

Till följd av lyckade introduktioner av tjänster som musiktjänsten Spotify, boendesiten AirBnB och taxitjänsten Uber har nog många svenskar blivit välbekanta med idén om delningsekonomin. Det vill säga systemet som bygger på principen om att det mest effektiva sättet att utnyttja varor och tjänster är att vi delar på dem. Förutsättningen för att delningsekonomin som koncept ska fungera bygger på fyra grundpelare:

1. Förtroende är hårdvaluta – finns inget förtroende mellan parterna kan ingen transaktion genomföras

2. Access trumfar ägande – att ha tillgång till många tjänster och produkter är mer värt än att äga de själv

3. Inget värde skall förspillas – outnyttjat värde är lika med förlorat värde

4. Transparens och öppenhet är ledord – det som inte syns finns inte

Är dessa kriterier väl uppfyllda är marknaden öppen för både köpare och säljare att åtnjuta de vidsträckta möjligheter som delningsekonomin innebär. Spridningen har självklart underlättats av teknologiutvecklingen och digitaliseringen, men då de grundläggande värdena är både gamla och enkla finns det egentligen inga hinder för att man inte ska starta upp detta på fler områden.

Förutom de redan nämnda tjänsterna har Sapir några andra favoriter med verksamhet på den svenska marknaden:

  • Toolpool i Malmö – lånar ut verktyg
  • Skjutsgruppen – samåkningstjänst
  • Audiunite – gå ihop med fyra vänner och dela på en Audi
  • Spinlister – hyr ut privatpersoners cyklar, surfbrädor eller skidor/snowboard
  • Car2go – Lev utan egen bil i Stockholm. Med hjälp av en app ser du var närmsta car2go finns och låser upp den.

 

Taggar: | |