pollinering
Den pollenindränkta humlan som blivit internetkändis, hittad i Hotham Park, West Sussex, av fotograf Kutub Uddin.

Pollenchock: kändishumlan utför mirakel

NATUR. Un-bee-lievable skrev MailOnline om bilden av den pollenindränkta humlan som spridit sig som en löpeld på internet, och vi håller med. Pollinering är bara ett av många små mirakel som naturen dagligen utför åt oss och bilden illustrerar verkligen naturens underskattade coolness. Varje dag utför den en mängd tjänster som på olika sätt är livsviktiga för oss, men som vi tenderar att ta för givet eller inte ens reflektera över. Men naturen är väl värd vår reflektion, vår uppskattning och vårt WOW!

Ekosystemtjänster är ett annat ord för alla de mirakel som naturen dagligen utför åt oss, alla de produkter och tjänster vi får. Luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter, men också tjänster som luftrening, pollinering och nedbryning av avfall. You name it, det är naturen som gör det. Helt gratis.

Ekosystemet och de tjänster den utför är grunden för vårt liv och vår välfärd, men också oerhört viktigt för vårt mentala välbefinnande. Människor med svåra depressioner får ofta ordinerat att vistas mycket i naturen som en del av läkandeprocessen, vilket säger en del om naturens helande kraft.

Vi på Sapir vill verkligen slå ett slag för naturen, uppmana oss att lyfta blicken och reflektera över allt det storslagna vi har omkring oss. Så öppna ögonen och börja WOWa din omgivning!

 

Visste du att
Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag kräver pollinering och största delen utförs gratis av bin, ett jobb värderat till flera hundra miljarder kronor. (Källa naturskyddsföreningen)

Några exempel på ekosystemtjänster
– Grundläggande processer som fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av näringsämnen
– Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer, fibrer och biobränslen
– Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras i marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och att luften renas
– Känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

Källa: WWF

Taggar: | | |