Faller du för de aktiva fondernas flirtande?

REDAKTIONEN FUNDERAR. Enkelt behöver inte vara dåligt, ofta är det just raka motsatsen. Men det svåra har en attraktionskraft som lockar, oavsett om det handlar om avancerade ingredienser i en antirynkkräm, svala raggningsrepliker eller svårtolkade beskrivningar av en aktivt förvaltad aktiefond.

Vi är många som dras till det som är mystiskt och lite svårtillgängligt.  Riktigt dyra ansiktskrämer som sägs göra underverk genom en avancerad formula lockar ofta allra mest. Jag tänker också på ”The Game” av Neil Strauss, handboken i hur män som tröttnat på att vara en AFC (average frustrated chump) ska kunna få kvinnor på fall. Receptet var att spela mystisk och hard-to-get. Glöm Mr. Nice Guy!

Insikten om att den där flirten som, tvärtom, inte spelade något spel nog var rätt bra ändå kommer först senare. Men istället låg fokus på den person som svarade något oförståeligt på ens sms och som krävde en analyskår av vänner för att försöka förstå.

Man kan ju starkt ifrågasätta den kufiska person som nu gör en parallell till aktivt förvaltade aktiefonder. Men … parallellen finns ändå där … Jag tänker på kostymklädda förvaltare som i intervjuer säger sig ha hittat de där undervärderade bolagen genom en unik analysmodell, som ingen som inte pratar finanslingo fattar. En del tycker kanske att det låter som förförisk italienska. Medan indexfonder* blottar sin enkla metod och ofta säljs till ett betydligt lägre pris än andra. Så himla desperat utfläkande! Detta trots att de dessutom ofta har en högre avkastning än många av de populära och dyrare fonderna.

Det är som att många sparare tänker att det där med sparande är så komplicerat, så det är bäst att betala lite extra så blir det säkert bra, lite extra expertis bakom.

En del lite mer avancerade typer kan såklart vara fantastiskt bra eller till och med bättre, det gäller bara att hitta dem. Och det aktiva letandet kan vara svårt! Det gäller oavsett om det handlar om krämer, den stora kärleken eller fonder. 

Vad är ett aktieindex? Ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier, ofta i ett land, en region eller bransch. Då man säger att ”börsen stiger” är det samma sak som att säga ”index stiger”. Det är också samma sak som att säga att det sammanlagda värdet av underliggande aktier har ökat.

 *) Vad är en indexfond? De kallas ibland även passivt förvaltade fonder. Bygger på den enkla strategin att köpa samma andel av varje bolags aktier som finns i det index som fonden har valt att följa. Om exempelvis H&M utgör 12 procent av Stockholmbörsen innehåller en Sverige-indexfond lika stor andel. Fondens utveckling speglar därmed börsens.

 Vad är en indexnära fond? En indexnära fond är samma sak som en indexfond, med undantaget att den på grund av hållbarhetsskäl valt att utesluta bolag som inte uppfyller vissa krav, och därmed avviker fonden från sitt jämförelseindex. Ofta rör det sig om bolag i branscher som exempelvis kontroversiella vapen och tobak.

 Vad är en aktivt förvaltad fond? En aktivt förvaltad fond har förvaltare som kan investera i bolag utefter egna strategier, filosofier och analyser. Man brukar bland annat skilja på teknisk och fundamental analys. Den första grundas till stor del på historisk aktiekursutveckling för att hitta olika gruppbeteenden hos investerarna och förutse trendbrott. Med en fundamental analys studeras företagets vinster och andra nyckeltal.  Aktiva fonder är i regel dyrare än indexfonder och indexnära fonder. De kan gå bättre eller sämre än index.

 

Taggar: | |