Isabella Lövin

Fem snabba med biståndsminister Isabella Lövin

FEM SNABBA. Sedan regeringsskiftet 2014 är miljöpartisten Isabella Lövin Sveriges biståndsminister, med ansvar för bistånds- och utvecklingspolitik samt politik för global utveckling. Innan sin politiska karriär var hon en prisbelönt kultur- och miljöjournalist och författare, med ett brinnande engagemang för havet. För Sapir berättar Isabella Lövin om de viktigaste utmaningarna för 2016, Sverige om tio år och varför världens frälsning bygger på att vi arbetar parallellt med klimat- och konfliktfrågan.

Vem: Isabella Lövin
Familj: Man och två barn
Gör: Sveriges biståndsminister
Utmärkelser: Stora journalistpriset 2007 i kategorin Årets berättare för boken Tyst hav – jakten på den sista matfisken
Mer info: regeringen.se

1. Ge mig de tre viktigaste händelserna inom ditt område under 2015?
Att FN i september antog en helt ny agenda, Agenda 2030, är det mest positiva som hänt världen på mycket lång tid. Agendan har satt upp 17 globala mål som världen ska uppnå till 2030, och lyckas vi med den har vi till slut fått en värld som år både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Klimatavtalet i Paris i december var också avgörande, en förutsättning för att den nya agendan ska lyckas. Klimatförändringarnas negativa effekter drabbar de fattigaste hårdast, därför var den höjda ambitionen att försöka begränsa uppvärmningen till 1,5 grader oerhört viktig.

Till sist var det viktigt inte bara för Sverige och svensk biståndspolitik, men faktiskt också för världen, att regeringen fattade beslut om att begränsa de så kallade flyktingavräkningarna från biståndet. Ett rikt land som Sverige ska fortsatt ha ett högt bistånd, också i tider då vi tar ett stort ansvar för flyktingkrisen på hemmaplan.

2. Vilka blir de viktigaste utmaningarna för 2016?
Freden och klimatet. En allt större del av världens fattiga finns i konfliktländer. Många av konflikterna förvärras av klimatförändringarna och kampen om naturresurser. Därför måste vi klara att hantera både konfliktfrågan och klimatfrågan parallellt.

3. Var finns de största hoten respektive möjligheterna?
Det stora hotet är när människor upplever hopplöshet och drivs in i extremism, som vi ser i exempelvis Syrien just nu. Men möjligheterna är stora när man går samman och samarbetar, inte minst är det hoppfullt att världen nu enats om Agenda 2030, de nya globala utvecklingsmålen och ett nytt klimatavtal.

4. Hur ser ditt Sverige ut om tio år, vad hoppas du på? Tänk stort!
Om tio år har vi kommit en bra bit på vägen att bli världens första fossilfria ekonomi, där vi lever mycket mer hållbart än idag. Vårt samhälle är öppet mot omvärlden, hela Sverige ska leva, och det finns många fler vägar in på arbetsmarknaden. Sverige har en ännu viktigare roll internationellt som partner när det gäller att stötta andra länder i hållbar utveckling.

5. Var hittar du hopp?
När jag träffar människor runt om i världen som organiserar sig för att bygga ett bättre samhälle. På mina resor har jag träffat många, inte minst kvinnogrupper, som orkar kämpa vidare trots svåra förutsättningar. De ger mig hopp inför framtiden.

Taggar: | | |