darja

Fem snabba med internetninjan Darja Isaksson

FEM SNABBA. Online sedan 1993, och övertygad om att den digitala utvecklingen kan rädda världen. Darja Isaksson är grundare av innovationsbyrån Ziggy Creative Colony, en flitig föreläsare, konceptutvecklare – och sedan 2015 även ledamot i Innovationsrådet, där hon lotsar statsminister Stefan Lövén mot en hållbarare framtid. För Sapir berättar hon om digitalisering som en samhällelig naturkraft, hur dela är det nya slösa och varför digitalisering är avgörande för att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vem: Darja Isaksson
Gör: Digitalstrateg
Utbildning: Kandidatexamen i medieteknik från Umeå Universitet
Aktuell: Ledamot i regeringens innovationsråd sedan 2015
Twitter: @darjaisaksson

Det känns som att den digitala utvecklingen går enormt fort fram! Vad är det som händer just nu?
Vår förståelse för hur omfattande den digitala utvecklingen verkligen är börjar nå sin ”tipping point” i Sverige. Idag är de flesta medvetna om att den förändrar våra förutsättningar, både som individer och inom alla branscher, men även för hur vi organiserar samhället. Jag tror att de närmaste 1-3 åren kommer handla om att samskapa fram en förståelse av detta; hur vi kan förhålla oss till digitaliseringen, och vilken typ av beslut och handlingar som krävs av oss idag. Det är ett enormt framsteg jämfört med för bara något år sedan!

Hur påverkar digitaliseringen oss, som individer och som samhälle?
Digitaliseringen är en samhällelig naturkraft som – i samverkan med globalisering och individualisering – förändrar det mesta. Nu har vi möjlighet att anpassa allt från reklam, medicin och utbildning till den enskilda individen – på ett sätt som varit helt otänkbart tidigare. Det är i grunden fantastiskt, och ger oss möjligheter att leva friskare, längre och mer spännande liv i samspel med varandra! Men det innebär också att vi behöver omdefiniera begrepp som integritet, och anpassa regelverken för att säkra individens trygghet i sammanhang där vi använder genererad data i beslutsfattande av olika slag.

Vilken roll spelar digitalisering för en hållbar framtid? Hur tusan räddar vi egentligen världen!?
Vi vet att vi behöver en cirkulär ekonomi där vi exempelvis utvinner råvaror mer effektivt, har mindre svinn i produktion och använder ALLA produkter mer effektivt (där uber och airbnb visar lite av potentialen). Men vi behöver också konsumera mindre fysiska produkter, fler digitala produkter – och återvinna varje atom. Digitaliseringen är avgörande för att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den kan användas till att minska svinn och öka värdet av allt på planeten. Den digitala världens ”bits” kan driva oändlig tillväxt och högre kvalitet inom bland annat hälsa och lärande – om vi ser möjligheterna och tar vara på dem.

Hur tror du att detta influerar våra konsumtionsbeteenden, är dela det nya slösa?
Haha, jag tror att evolutionärt nedärvda behov som exempelvis social status driver konsumtion, men också att vi påverkas av värderingar i tiden. En gång var rökning ett tecken på att man var sofistikerad och modern, idag är det motsatsen. Generellt tror jag att vårt behov av att spegla oss i andra och bygga vår identitet håller på att flyttas från fysisk konsumtion, åtminstone delvis. Idag verkar det vara svårt för många att hitta tid och frihet i vardagen. Likes och ranking på sociala forum är också exempel på nya statusmarkörer. Allt sådant ser jag som exempel på att vi kan realisera den cirkulära ekonomi som samhället behöver, där vi totalt sett konsumerar mindre fysiska prylar genom att bland annat använda delningsekonomi, och samtidigt bygger tillväxt på digital konsumtion som faktiskt inte behöver vara en ändlig resurs.

Vad vill du uppnå under din tid i Innovationsrådet?
Jag vill bidra till att det offentliga Sverige får några saker som ökar tempot av innovation och digitalisering för hållbar utveckling. Framför allt saker som öppnar vår hemmamarknad för de entreprenörer och intraprenörer som har lösningar vi behöver, som informationsstandarder. Vi behöver också ett fungerande loopsystem med feedback; från innovationsteam i olika miljöer, till en bra mottagare i policy-sammanhang – som sedan kan agera på de förändringar som behövs. Det finns fler än ett regelverk som behöver förändras, och det behovet går inte över imorgon.

Taggar: | |