BeeUrban

5 snabba med Josefina på Bee Urban

GRÖN STAD. ”Ett bi kan utföra tusentals människors arbete under en enda dag”, säger Josefina Oddsberg Gustafsson. Hon är en av grundarna till Bee Urban som skapar urbana bikupor och trädgårdar för biologisk mångfald. Nu öppnar deras frilandsodling på Garnisonens tak och vi bad Josefina förklara varför vi behöver fler växter, bin och fjärilar i städerna, och vad vi riskerar om de försvinner.

Vad gör BeeUrban?
Vi vill uppmärksamma hur viktiga bin är för miljön och hur sårbara de är. Om de skulle försvinna måste artificiella pollineringsmetoder användas, och de är väldigt ineffektiva både ekonomiskt och produktionsmässigt. Ett bi gör tusen människors arbete per dag!

På vilket sätt kan insekter hjälpa till med att förbättra miljön i storstäder?
Det finns många, men ett tydligt exempel är att humlor, vildbin och honungsbin både hjälper oss att pollinera våra grönområden så att de kan förnya sig. De gör också så att växterna kan sprida sig och fortsätta göra nytta. Bin är dessutom helt centrala för stadsnära matproduktion – mycket av det vi äter pollineras av bin.

Varför är det viktigt att det finns natur även i städer?
Vi behöver vi få uppleva naturen även i städerna, för att få en förståelse för hur den fungerar. Det är livsviktigt när det ska tas beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi har kvar i framtiden. Dessutom vore städerna outhärdliga utan grönområden. De fuktar och rengör luften vi andas, de reducerar buller och de ger oss fina rekreationsytor som vi behöver för att må bra.

Hur hänger hållbar stadsutveckling ihop med människors välbefinnande?
De flesta av oss bor i städer i dag och vill leva under trivsamma förhållanden, därför behöver vi tänka på hur vi kan utveckla städerna genom ett systemtänk – där både långsiktiga och kortsiktiga parametrar vägs in. Hur städerna ska klara klimatförändringarna är ett exempel. Vi måste exempelvis fundera över hur vi reglerar temperatur med hjälp av grönska och hur vi kan hantera hällregn. Forskning, gräsrotsrörelsen och näringslivet kan göra mycket för att skynda på utvecklingen, men det går lite för långsamt!

Hos er kan man bli fadder åt en bikupa, hur hjälper man till då?
Vi ställer ut en bikupa i anslutning till eller på fadderns fastighet och man får också föreläsningar och honungen i paketet. Vi jobbar mest med kupor som kan ingår i ett socialt sammanhang i större skala inom exempelvis företag, för allmänhet och på skolor. Genom att skapa gröna oaser tar vi ett holistiskt grepp och kombinerar naturen med oss stadsmänniskor. Det bidrar till en enorm potential för synergieffekter – som kunskap om naturen, möten mellan människor, hälsa och trivsel – förutom de rent ekologiska fördelarna.

Grönt på taket
I vår öppnar Bee Urban Farmers på Garnisonens tak – en frilandsodling och innovationsplats för hållbar stadsutveckling. Det kommer finnas inspiration för gröna tak och innegårdar från ett hållbart perspektiv, solceller och regnskördsystem plus enklare mat gjord på råvaror från takets egna odling plus uterum som kan bokas för kurser och möten. Maila info@beeurban.se för mer information.

 

Taggar: | |