Sustainergies

Fem snabba med Markus Danell

TALANG. Han är en av hjärnorna bakom Sustainergies, en ideell organisation som skapar möjligheter för studenter att arbeta med hållbarhet i praktikenMarkus Danell är övertygad om att det är många som känner engagemang för att driva samhället framåt. Utmaningen är att det saknas forum och enkla kontaktytor mellan människor och näringsliv.

Vem: Markus Danell.
Gör: Verksamhetschef och en av grundarna av Sustainergies.
Drömmer om: Att fler får möjlighet att jobba med hållbarhet. Och att bygga ett eget orangeri.

1. Ni jobbar för att fler unga ska kunna arbeta med hållbarhet. Vad innebär det?
Vår grundidé är att låta högskolestudenter och organisationer mötas för att tillsammans försöka lösa företagens hållbarhetsutmaningar. Det kan ske på flera olika sätt, som att studenterna får extrajobb och praktikplatser, eller deltar i mentorskapsprogram, konferenser, tävlingar och workshops. Det är öppet för alla högskole- och universitetsstudenter oavsett program eller skola. Det vi gör är att skapa kontaktytorna, och göra det så enkelt som möjligt för både studenter och organisationer. På så vis kan fler studenter utforska hållbarhet från ett mer professionellt perspektiv, samtidigt som det utvecklar företag, myndigheter och idéburna organisationer.

2. Varför är det viktigt?
Engagemang är all förändrings moder! Jag är övertygad om att alla människor vill göra världen till en bättre plats, men man vill göra det på sitt sätt, för vi har olika intressen och ser olika behov. Vi motiveras också av olika saker, en del vill göra det för sig själv, andra för sina barn eller något annat. För oss som individer att få bidra till någonting meningsskapande och därför är det viktigt att alla blir inbjudna till att få bidra på sitt sätt. Engagerade människor har varit nyckeln till alla stora samhällsförändringar! Och det finns ett stort engagemang – större än de möjligheter som finns idag.

3. Är det någon skillnad på engagemang från olika åldersgrupper?
Vi jobbar mest med de som är 20-30 år, det vill säga relativt unga människor, och det finns två saker som vi ser väldigt tydligt. Dels att den här gruppen inte nöjer sig med att skänka pengar för en bättre värld – de vill göra handfast skillnad. Det visar sig bland annat tydligt när de söker arbete; de väljer den arbetsgivare som vill vara med och förändra samhället. Det andra är att många unga engagerar sig i en fråga, som hållbart mode eller jämställdhet, snarare än en förening eller ett parti så som äldre generationer har gjort.

 

4. Ni arrangera årligen en ”Sustainity Cup” – Vad är det?
Det är Sveriges största tävling i hållbarhet. Årligen tävlar ca 100 studenter om att hjälpa tre organisationer med en affärskritisk hållbarhetsutmaning som presenteras i caseform. Det är riktiga frågor som studenterna är med och löser och det hela avslutas med en prisutdelning den 9:e mars där vinnarna får 25 000 kr. Anmälan till eventet hittar du på vår hemsida! I år är det Energimyndigheten, Skandia Fastigheter och Atlas Copco som står för frågorna och i juryn sitter Mattias Goldmann (utsedd till Sveriges hållbarhetsmäktigaste), Ylva Öhrnell (ordförande för NMC, ett nätverk för hållbarhetsproffs), Sofie Allert (entreprenör i miljöteknik) samt Magnus Ljungberg (VD för Futerra, en byrå för hållbarhetskommunikation).

5. Hur kan hållbarhet blir en folkrörelse snarare än en nischfråga?
Det här är frågan som alla som jobbar med hållbarhet behöver ta sig an. Kärnan i hållbarhetsbegreppet består av att förbättra samhället och det är ju något som engagerar väldigt många. Så blir kan vi kommunicera hållbarhet på ett enklare och mer inbjudande sätt är jag övertygad om att många fler kommer engagera sig mer. Då måste vi också bli ännu bättre på att bjuda in fler till att skapa lösningarna. Det här är en av byggstenarna i Sustainergies, och något som jag ser fram emot att fortsätta bjuda in till.