hälsa

Fem snabba med Leila Andersson, personlig coach

HÄLSA. Efter att ha jagat lycka genom prestationen tog hälsan tillslut stryk. Sjuk av stress och psykisk utmattning blev hon en av dem som inte “pallade trycket”, något som tog lång tid att acceptera. Men det som stjälpte Leila Andersson blev också hennes räddning – idag coachar hon andra till ett bättre och mer balanserat liv.

Vem: Leila Andersson.
Gör: Skapar olika forum för personligt växande och hållbar helhetshälsa på plattformen Ett Större Liv.
När är du som lyckligast: I relation till dem jag älskar mest. När jag är närvarande med dem med hela mig. När allt får finnas blir nuet som intensivast och kärleken som starkast. Då spelar det ingen roll vad man gör.

1. Hur kommer det sig att du började arbeta med personlig utveckling och självledarskap?
Jag levde ett liv där jag, som många andra, följde den norm som premierar stress, prestation och status. Det kostade min hälsa och jag blev sjuk av stressen. Det fanns också ett mönster i min omgivning, många ansåg att de hade allt och samtidigt saknade glädje, hälsa och livskvalité. Det tog lång tid och krävdes mycket arbete för att förstå att jag kunde välja något annat. Jag sa upp mig från mitt jobb och det liv jag tidigare levt. Jag har alltid varit intresserad av hur vi fungerar mentalt, emotionellt och spirituellt och ville ge tillbaka av de verktyg, insikter och kunskaper jag fått till mig längs min resa. Därför bestämde jag mig för att börja arbeta hälsofrämjande.

2. Hur påverkar normer och yttre förväntningar vår hälsa?
Mer än vad vi tillåter oss att tro. Att följa eller leva efter samhällets normer, värderingar, dömande och förväntningar när vi inte delar dem skapar stress och sjukdom. Utmaningen är att de flesta av oss har tidigt i livet skapat ett inre system av villkorad kärlek. Gör vi val utanför normen eller säger nej är rädslan för att inte bli accepterad eller älskad stor. Många väljer därför att anpassa sig på bekostnad av sitt eget välmående.

3. Vad kan man göra om man vill välja en annan väg än normen?
Vems röster hör du som manar dig att fatta beslut? Det börjar med insikten om att vi i varje situation har ett eget val. För det krävs medveten närvaro, att vi kommer i kontakt med vår egen innersta vilja. Det är en förmåga som vi själva kan träna på genom exempelvis mindfulness, meditation och yoga. Med det perspektivet etablerat blir det ointressant om man väljer att följa normen eller ej, det viktiga blir istället förankringen med sig själv. För vissa innebär detta stora kliv bort från den verklighet man för tillfället befinner sig i, för andra märks det mer i det lilla.

4. Det kan vara lätt att börja men svårt över tid; vad har du för tips för att upprätthålla balans genom livet?
Det viktigaste rådet som jag ger om och om igen är att hitta ett sätt som fungerar för dig och ditt liv. Det finns inte en ”rätta” väg. Ge dig själv tillåtelse att ta hand om ditt inre. Det är svårt att upprätthålla något som vi har dåligt samvete för, då har vi på ett sätt misslyckats redan innan vi börjat. Sist men inte minst, se upp med att göra inre balans till ytterligare ett projekt som ska föras in i den redan fulla vardagen. Se det mer som ett tillstånd. Fokusera på nuet. Vad kan du välja nu som skulle fungera för dig?

5. Vi blir mer medvetna om vår hälsa, men samtidigt snurrar samhället på i hög fart. I vilken riktning är vi på väg?
Det talas mycket om att göra saker annorlunda och förbättringar sker gradvis på olika samhällsnivåer. Skolor tar in meditation, mindfulness och yoga. Företag som ligger i framkant tänker hållbarhet, inte bara i relation till klimatet, utan även till sina medarbetare. Det finns en tydligare debatt om hur vi definierar framgång där pengar och status allt mer får ge vika för välbefinnande. Men det är en gryende rörelse som är beroende av att vi kollektivt inser att vi har ett val i de situationer vi tror att vi inte har det. Att vi utan dömande kan ge varandra tillåtelse att välja något annat.