Staffan Hansén

Fjärilens vingslag kan påverka klimatfrågan

KLIMAT. Vi står på randen till ett val som kan bli avgörande för klimatfrågan – valet av ny president.
– SPPs VD Staffan Hansén om presidentvalet i USA. 

Ingen annanstans är fjärilseffekten så stark som i USA – små vingslag i amerikansk ekonomi eller amerikansk politik kan utvecklas till en global tornado. Vingslagen som kan följa av det amerikanska presidentvalet riskerar dessutom komma från en sällsynt kraftigt flaxande (och högljudd) fjäril.

Men det amerikanska presidentvalet påverkar inte bara ekonomin och politiken. SPPs seniora analytiker Philip Ripman, som i många år jobbat med hållbarhetsfrågor, ställer sig frågan om det inte de facto är ett amerikanskt klimatval vi står inför?

År 2015 var det varmaste året någonsin. Delar av Arktis hade under vintern temperaturer som var över 10 grader varmare än normalt. I december i fjol enades världens länder om ett bindande globalt klimatavtal i Paris. Avtalet inkluderade både USA och Kina, som står för en enorm del av världens utsläpp.

Det råder ingen tvekan om att demokrater och republikaner har olika ståndpunkter i klimatfrågan. Hillary Clinton anser med många ledande demokrater – däribland president Barack Obama – att klimatförändringarna är orsakade av oss människor. Slutsatsen är att USA, som ett av de länder som släpper ut mest växthusgaser, måste leda utvecklingen i en mer positiv riktning.

I andra ringhörnan står Donald Trump och många ledande republikaner, som förnekar problemen med klimatförändringarna. Trump var skeptisk till klimatmötet i Paris. Han är ingen varm anhängare av förnybar energi, och han vill gärna stoppa Obamas ”krig” gentemot kol-, olje- och gasindustrin.

Oavsett vem som i slutändan får titulera sig president, så får vi hoppas att klimatöverenskommelsen i Paris består. Visst vore det synd om trumpianska vingslag utvecklades till en global tornado, som sopade iväg det unika klimatavtal som världens länder tillsammans kommit överens om.

Taggar: | | |