Foto: Hanneke Wetzer

För fettet i tiden

FATberg är en del av det större utställningsprojektet Matter of Life; Growing New bioart and Design som konsthallen MU arrangerar i Eindhoven, Holland. Mellan den 28 november 2014 och den 22 februari 2015 kommer alltså ett berg av fett att växa fram i en cylinder för att så småningom kunna placeras ut i öppet vatten. Det är ett sätt för Mike Thompson och Arne Hendriks på den experimentella, kritiska design/konst och researchstudion från Holland, Thought Colider, att diskutera hur saker och ting påverkar varandra.

Förutom FATberg deltar nio projekt i Matter of Life, där duvor, finkar, mänskliga celler och blommor används som objekt. Med utställningen vill MU göra ett vågat konst- och design experiment som undersöker kultur, identitet, natur och hur vår omkringliggande miljö påverkar varandra.

Taggar: | | |