• organisationer

  • Författaren Frederic Laloux och hans bok Reinventing Organizations.

Framtidens arbetsliv: chefsfria organisationer

NYA MÖNSTER. Majoriteten av de som arbetar känner sig direkt oengagerade på jobbet, enligt internationella undersökningar. För Frederic Laloux som skrivit succéboken Reinventing Organizations började dock resan med en gnagande känsla av att dagens hierarkiska organisationsmodell, i kombination med omvärldsförändringar, skapar onödigt mycket frustration, konflikter och ohälsa.

Ju mer komplex vår omvärld blir desto sämre fungerar våra nuvarande modeller för organisationer, menar Laloux. För att bättre hantera detta har vi mycket att lära oss av självreglerande system utan ett centralt styre, såsom den globala ekonomin, mänskliga celler eller rentav naturen.

Det finns idag exempel på företag som valt bort den traditionella pyramiden och genom självreglerande strukturer skapat bättre förutsättningar för människors engagemang och autenticitet i arbetslivet. De flesta har byggts upp med denna idé från start, men idag ser vi också exempel på företag som försöker ställa om längs vägen. Det mest kända exemplet är den framgångsrika nätbutiken Zappos.com som med stor transparens arbetar med att förändra organisationen i grunden.

Idén om den självreglerande organisationen är både lockande och fascinerande, om än svårt att få grepp om. Om Laloux har rätt har vi bara sett början på ett nytt organisationsparadigm med löfte om ett mer hållbart arbetsliv.

Taggar: | | |