Wickbom

5 snabba med Beata Wickbom

TEKNIK. Beata Wickbom är strategen som gör den digitala utvecklingen begriplig. Som Digital Innovation Guru på Itch hjälper hon bolag att förstå de möjligheter som tekniken erbjuder för att skapa bättre användarupplevelser.

Vem: Beata Wickbom
Gör: Digital Innovation Guru, Itch. Rådgivare, föreläsare och moderator inom affärsutveckling och strategi, digital marknadsföring och onlinekultur.
Tips för hängmattan: Get Digital or Die Trying av Arash Gilan och Jonas Hammarberg som finns utgiven på svenska.

1. Det händer mycket inom den digitala utvecklingen. Vad tror du kommer att krävas av framtidens bolag?
Framförallt måsta företagen öka takten och ta vara på de möjligheter som tekniken erbjuder. Det handlar i grunden om överlevnad och det är inte längre bolagen själva som håller i taktpinnen. Kunderna kommer inte att vänta, utan förväntar sig att allt är 100 procent digitalt. Jag ser också ett antal viktiga skiften. Företag måste gå från att planera till att utforska genom att skapa en framåtlutad kultur som ständigt testar nytt, snabbt utvärderar och går vidare. När det gäller beslut kommer organisationer gå från magkänsla till att använda data i större utsträckning. Det räcker inte längre att säga ”så har vi alltid gjort” eller ”det är nog detta kunderna vill ha”, utan framgångsrika bolag kommer vara bäst på ta beslut baserad på bra data och insikter. Det tredje skiftet handlar om att vi går från att informera till att kommunicera. Företag kommer inte längre prata om hur de ska nå ut med sitt budskap utan snarare om vilka de kan engagera för att göra jobbet. Till slut kommer många gå från att vara anställda till att vara expert i nätverk. Redan idag finns otaliga samarbetsnätverk där företag kan lägga ut arbetsuppgifter och få tillgång till arbetskraft över hela världen.

2. Hur ser framtidens ledarskap ut?
Ledarskapet kommer att handla om att hålla osäkerheten vid liv samtidigt som man ständigt prövar och testar sig fram. Det gäller att skapa en kultur som snabbare går från ord till handling. Framtidens ledare kommer också få ge sina medarbetare större frihet. Idag vill företag gärna uppträda enat och samstämmigt eller att göra saker på ”vårt sätt”. Men det finns inte ETT sätt att göra saker på. Dessutom riskerar det att hämma kreativiteten och utforskandet. Alltså måsta chefer våga släppa taget. Utvecklingen ställer också högre krav på att ledare skaffar sig egen erfarenhet av ny teknik och framtidens tjänster. Man måste själv vara besatt av kundupplevelser.

3. Vad ser du för trender inom digitalisering?
Robotiseringen och maskininlärning, det vill säga att datorerna lär sig och blir smartare över tid, är de två starkaste trenderna – och som kommer ha stor betydelse för framtiden. Idag finns det hyfsad förståelse för att automatiseringen ersätter saker som handläggning och rapportering men det stannar inte där. Snart kommer även tjänstemän och rådgivare ersättas. En jurist kommer till exempel aldrig kunna konkurrera med en robot som kan skanna och analysera miljontals dokument och lagtext på några sekunder. Det dröjer nog inte länge innan titeln ”Chief Robotics Officer” blir vanligt i många företag.

4. Hur kan vi bättre ta tillvara möjligheterna med digitalisering?
Vi ska alla ställa oss frågan; ”Om jag hade ett trollspö, hur skulle den bästa användarupplevelsen se ut?”. Det gället att vända på varje sten och engagera alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Sedan måste bolagen bestämma sig för vilka trender de ska ha koll på – och verkligen hålla koll. Inte en gång i kvartalet utan varje dag.

5. Har du några tips för den som vill komma med på banan?
Mitt tips är att hålla koll på de aktörer som är bäst inom de här områdena. Det är framförallt bolag som Facebook, Amazon och Google. Följ vad de gör, vilka bolag de köper och vad de är ute efter. Se också till att kliva ur din vanliga miljö och testa något nytt. Håll inte bara koll på vad dina vänner gör och det egna nätverket, utan våga även vara nyfiken på det som verkar främmande. Läser du något som irriretar dig? Bra, utforska det!

Taggar: | |