Kulturen

Ropen skalla – Guggenheim åt alla?

OPINION. Vilken funktion fyller kulturen? Finns det fin och ful kultur – och hur mycket får den kosta? Detta är frågor som ställs om och om igen, och som får olika svar beroende på från vilket håll du angriper dem.

Skiljelinjen för kulturens funktion dras ofta mellan de som ser den som ett nödvändigt kit i samhället, vilket bör stå bortom ekonomisk bärkraft, och de som anser att kulturuttryck bör marknadsanpassas. Medan de förra argumenterar för kulturens samhällsbärande funktion, ser den senare på kultur som ett komplement. ”Need to have” står mot ”nice to have”.

Finlandskampen om Guggenheim
Kriterierna för fin- och fulkultur är ofta problematiska, och många anser att det beror på graden av kommersiell anpassning – något som inte är allmängiltigt. Ett färskt exempel ser vi i Finland, där diskussionen kring ett nytt Guggenheim-museum har böljat fram och tillbaka under många år.

Kanske verkar det besynnerligt att någon över huvud taget motsätter sig att en av världens mest välrenommerade konststiftelser vill etablera sig i ens närområde. Men när det samtidigt handlar om investeringar från staden, staten och privata intressenter på omkring 150 miljoner euro, hamnar allt i ett annat ljus.

Det är mycket pengar. Pengar som exempelvis kunde läggas på lokal kultur, breda satsningar i eftersatta områden, eller på fri offentlig konst. I sådana lägen är det omöjligt att hävda att det ena är ”finare” än det andra, och frågan om kulturens värde blir åter hängande i luften. För vem får rätten att värdera det som ägs av ingen, och skapas av alla?

Taggar: | | |