Guide: Så sparar du hållbart

FONDER. Hållbara, som i Håll-bara-i-de-bästa… Eller strunta i de sämsta? Det är bland annat vad som skiljer hållbara fonder åt. Det förra kan kallas ”buycott investing”. Sapir ger dig en lathund i hållbart fondsparande.

Att spara hållbart handlar om att spara i framtidens vinnare, i de bolag som ser vilka hot världen ställs inför och tjänar pengar på lösningar. Det behöver inte vara svårare än så. Sedan känns det såklart kul att statistiken, senast i en rapport från Pensionsmyndigheten, visar att de hållbara alternativen avkastat mer än övriga fonder under de senaste fem åren.

Och framtiden lär knappast se sämre ut med tanke på hur de politiska vindarna blåser, hur näringslivets engagemang växer och alla andra små rörelser som virvlar fram allt hårdare. Men i en tid då många vill proklamera sin hållbarhetsstatus kan det vara svårt att förstå vad som egentligen skiljer olika sparanden från varandra – och vad som faktiskt gör skillnad.

Generellt kan man säga att det finns två olika skolor inom det hållbara fondsparandet; de som aktivt utesluter de sämsta bolagen, och de som endast fokuserar på att välja de absolut bästa bolagen – de som tar oss in i framtiden på ett klokt sätt gällande exempelvis resurseffektivitet. Att undvika uppenbara risker genom att låta bli att investera i bolag vars verksamhet är beroende av handel med kontroversiella vapen och tobak, kan tyckas vara ett hygienkrav, men tyvärr är det fortfarande något som sparare behöver försäkra sig om.

Vi hjälper dig på traven:

Indexnära fonder
Liknar rena indexfonder, men med skillnaden att bolag som inte lever upp till hållbarhetskrav ”boycottas”, det vill säga utesluts. Här kan du läsa mer om indexfonder, och varför vi ofta faller för deras flirtande konkurrenter.

Aktiva fonder som plockar smultronen ur kakan
En ”buycott-fond” som letar starka, hållbara och väl positionerade bolag. Exempelvis Parvest Aqua, som investerar efter övertygelsen om att företag inom olika sektorer med lösningar på hur vi ska hantera vattenutmaningen blir starkt efterfrågade. Detta eftersom klimatförändringarna vi står inför gör att torka och översvämningar blir allt vanligare, samtidigt som vattenbristen ökar. SPP Global Topp 100 är ett annat exempel på ”buycott-fond” och investerar i de 100, enligt SPP, mest hållbara bolagen, fördelat över alla sektorer.

Välgörenhetsfonder
Skänker, som namnet antyder, en del av fondavgiften till välgörenhet och kan även ”boycotta” bolag som inte uppfyller hållbarhetskrav. GodFond Sverige & Världen, som ägs av stiftelsen GoodCause, är ett sådant exempel. Du sparar pengar som i en vanlig globalfond med tyngdvikt i Sverige och är samtidigt med och bidrar till en bättre värld.

Gröna obligationsfonder
En typ av räntefond; obligationsfonder som investerar i räntepapper (eller kalla det skuldebrev eller lån) från bolag och stater. Avkastningen kommer från den ränta som företagen eller staterna betalar som ränta. Avkastningen påverkas också av att räntepapprena varierar i värde beroende på företagets förmåga att betala tillbaka lånet och hur höga övriga räntor är som man kan få från annat riskfritt sparande, säg ett vanligt sparkonto. En del obligationsfonder kallas gröna. Det innebär att varje investering är öronmärkt till klimatomställande projekt. Också en form av ”buycotting” där spararen väljer att investera i det bästa, snarare än att utesluta något. Här kan du läsa en intervju med en förvaltare av en grön obligationsfond.

OBS. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

De pengar du placerar i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

På sppfonder.se hittar du vår fondlista med informationsbroschyrer och faktablad.

Taggar: | | | | |