hållbarhet

Hållbarhet – What’s in it for me?

KONSUMENT. Allt fler säger sig vara bekymrade över klimatet och miljön och vill bidra till en positiv utveckling, visar undersökningar. Dock har denna känsla inte omvandlats till handling i samma utsträckning. Samtidigt växer den globala medelklassen i snabb takt; något som kan ses som ett hot – eller som ett guldläge för en kraftfull omställning där affärsmöjligheter och planetens välmående går hand i hand.

Hur kan vi rikta denna kraft åt ett positivt håll, där de som nu tar sig ur fattigdomen får ta del av de bekvämligheter vi har i form av teknik och välfärd – men utan miljöpåverkan? Svaret finns bland annat i nya affärsmodeller och produktionsmetoder, samt i konsumenters köpbeteende.

Den tidigare konsumentkommunikationen kring hållbarhet som har gått ut på att trigga det dåliga samvetet och känslor av rädsla och skam, har tagit oss en en bit på väg. Men ska vi nå en bredare grupp (inklusive de mest inbitna klimatförnekarna) krävs nya grepp.

Att sälja hållbarhet
I rapporten ”Selling Sustainability” har branschföreningen BSR (Business for Social Responsibility) och konsultbolaget Futerra funderat på hur man kan säljer hållbara produkter och tjänster till en bredare allmänhet.

Huvudtesen är att varje hållbar produkt eller kampanj måste i sin kommunikation kunna svara på frågan ”what’s in it for me?”. Det låter kanske förenklat, men just den aspekten glöms ofta bort när man kommunicerar hållbarhet som ett värde i sig, i tro att det är något som alltid ses som ett värde hos kunden.

Imperfekt frukt
Ett exempel som lyfts fram i rapporten är om den franska matkedjan Intermarché. I kampen mot matsvinnet såldes imperfekt frukt och grönt till 30 procents rabatt. Genom att sälja på prisvärdhet för kunden lyckade butikerna sälja slut på varor som annars skulle ha slängts.

Har man svårt att hitta övertygande värden att kommunicera är det inte fel på kunden menar rapporten, utan en signal om att det är läge att gå tillbaka till ritbordet och bygga in fler värden i erbjudandet. Något att tänka på för de företag och organisationer som vill sälja hållbarhet. Utgår man från det kunder värdesätter i praktiken och levererar på ett hållbart sätt vinner vi alla i längden. Möjligheten finns. Låt oss ta den.

Taggar: | |