• Åsa Wallenberg

”Jag tror på kapitalets makt att förändra”

KARRIÄR. Hon ansvarar för ett förvaltat kapital på 150 miljarder. Nu tar Åsa Wallenberg över rodret som ny fondchef i Storebrand och vd på SPP Fonder.

”Business cannot succeed in societies that fail.”
Klockan är nio, och miljökrigaren Björn Stigson blir citerad vid konferensbordet. Uttalandet kräver ingen närmare förklaring; här arbetar man utifrån just insikten om att ekonomi och hållbara samhällen hänger ihop.

– Faktum är att många av de konflikter vi ser i världen idag härstammar ur klimatkatastrofer, vattenbrist, överbefolkade städer och bristande resurser generellt, säger Åsa Wallenberg.

Det är dagarna innan hon tillträder som vd för ett av Sveriges största fondbolag, med ansvar för ett förvaltat kapital på 150 miljarder kronor. Men trots detta är hon lugn. Efter nära 20 års erfarenhet från olika roller inom finansbranschen, var det intresset för hållbart företagande som lockade henne till vd-rollen.

– Här finns förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle, och det gör det lättare gå till kontoret en grå dag i februari. Att få vara en del av lösningen. Men generellt finns fortfarande en omognad i vad hållbart sparande är, och där måste vi bli tydligare. 

För det är inte svårt, säger hon och hänvisar till det hon kallar produkter i tiden, och menar hållbara fonder. Det svåra är enligt henne att öka allmännintresset för sparande och pension – ofta stämplat som någonting avlägset eller tråkigt – och göra det relaterbart.

– Jag tror på kapitalets makt att förändra, och i oroliga tider blir varje val ett ställningstagande. Du tar ställning även när du inte gör det. Alla pensionssparar, men var och i vad är ditt verktyg att göra skillnad.

Jämställt företagande ger spänst
Storebrandkoncernen/SPP rankas som ett av världens mest hållbara bolag av bland andra Dow Jones Sustainability Index och Corporate Knights, men sticker även ut som jämställt företag. Av Sverigekontorets 500 anställda är hälften kvinnor både bland chefer och övrig personal.

– Jag har aldrig ifrågasatt min plats. Ibland behöver man hjälp med att ta den, men mitt utgångsläge är att jag är här för att jag förtjänar det. Jag har haft turen att jobba med personer som lyfter jämställdhetsfrågor och jag vet hur mycket det är värt. Det är något jag tar med mig.

Det är inte endast en fråga om rättvisa, eller godhet för godhetens skull. Här finns även en krass ekonomisk aspekt för företag.

– Finansbranschen är ännu mansdominerad, och obalans åt något håll är aldrig bra. Det kanske är enklare att ta beslut i en homogen grupp, men jag tvivlar på att det är de bästa besluten. Jag anser att olikheter ger spänst och bredd till det vi gör, och gynnar affären.

Hur blir du som vd?
– Involverande. Jag har en tydlig målbild av vad jag vill uppnå, men är inte styrande i hur vi tar oss dit. Jag har stort förtroende för de jag jobbar med och tror på att arbeta med människors styrkor – en grym koncepttutvecklare som dör inombords av pappersarbete ska kanske inte sitta i arbetsgruppen för administrativa processer. Men när vi får göra det vi är bäst på frigörs energi, och resultaten blir bättre.

Vad vill du göra i din nya position?
– Jag vill få fler att göra medvetna val. Idag finns en viss förståelse för effekten av vår konsumtion när det gäller livsmedel, där många tycker det är naturligt att sopsortera och köpa ekologiskt. Samma insikt behövs även när det gäller våra pengar, fler behöver inse att de sitter på en maktfaktor som påverkar samhällsutvecklingen.

Har du ett mål för din karriär?
– Jag vill kunna gå i pension och känna att jag har gjort skillnad, att jag har bidragit och inte bara stått på sidan om.

Namn: Åsa Wallenberg
Ålder: 44 år
Familj: Man och tre barn
Aktuell: Ny fondchef i Storebrand och VD på SPP Fonder.
Bakgrund: Har tidigare arbetat som börsmäklare i London och Stockholm, samt som managementkonsult och chef för investerarrelationer.

Storebrand kapitalförvaltning förvaltar i dag 600 miljarder och stärker sin position på den svenska marknaden. Dotterbolaget SPP Fonder är idag det största fondbolaget i Sverige efter de fyra storbankerna, med ett förvaltat kapital på cirka 150 miljarder kronor. Som fondchef i koncernen har Åsa även ansvar för Delphi och Storebrand fonder.

Taggar: | | | |