• Lin Lerpold och Emma Sjöström.

Rustad för ett hållbart företagande?

UTVECKLING. Att förstå frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik ur ett företagsekonomiskt perspektiv är nödvändigt för en genuint hållbar utveckling, menar författarna bakom boken CSR och hållbart företagande.

Vem: Emma Sjöström,  Research Fellow vid Handelshögskolan i Stockholm, ansvarar för forskningsplattformen Sustainable Investment vid Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) och Lin Lerpold, Associate Professor vid Handelshögskolan i Stockholm och Executive Director för Mistra Center for Sustainable Markets (Misum).
Aktuella med: medförfattare till boken ”CSR och hållbart företagande” som nyligen getts ut i andra upplaga av Sanoma Utbildning. I oktober detta år kommer även boken publiceras på engelska.

Av de hundra största ekonomierna i världen är 31 länder, och 69 företag. Walmarts omsättning är större än exempelvis Spaniens, Australiens och Nederländernas respektive BNP. De tio största företagen tjänar mer pengar än de flesta länder i världen gör sammantaget.

Med den ekonomiska positionen följer förstås både inflytande och ansvar. Det är i många fall upp till företag – inte regeringar – att påverka förutsättningarna för hur vår planet och människorna på den mår. Företags produkter och tjänster möjliggör en modern livsstil och löser många viktiga samhällsproblem. Samtidigt kan deras verksamhet bidra till miljöförstörelse och oskäliga levnadsvillkor för arbetstagare eller lokala samhällen. Förväntningarna på att företag tar samhällsansvar och verkar i linje med en hållbar utveckling är därför höga.

När sportföretaget Nike på 1990-talet ertappades med barnarbete i fabrikerna som tillverkade fotbollar och annan sportutrustning, svarade företagets ledning frankt att Nike inte ägde fabrikerna. Det var outsourcad verksamhet, så ansvaret var därför inte bolagets. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, bland annat till följd av påtryckningar från konsumenter och investerare. Idag skulle inget företag kunna hävda att de inte har ansvar för hur arbetsvillkoren eller miljöarbetet i deras leverantörskedja ser ut.

Men hur kom vi dit? Hur sker sådana här förändringar i gränserna för företags ansvar över tid?  Vilka konsekvenser får förväntningar på företags roll i samhället för spelplanen som företagen verkar på? Vad händer när stora kapitalägare börjar intressera sig för företagens hållbarhetsarbete? Hur kan företag utarbeta strategier för hållbarhet, och hur kan man skilja genuint hållbarhetsarbete från greenwashing?

Vår åsikt är att hållbar utveckling ritar om landskapet för inte bara för framtidens företagsledare, utan här och nu. Det är en megatrend som får långtgående strategiska implikationer. Men är näringslivet rustat för en sådan transformation? Vi menar att vi har en lång väg kvar att gå.

Boken har vi skrivit för att dagens studenter, som är morgondagens ledare, ska ha sin ryggsäck packad med kunskap om hållbart företagande. Men vi har också skrivit boken för att chefer och andra som redan är verksamma i och omkring näringslivet ska kunna bygga vidare på sin kunskap på området. Att förstå frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik ur ett företagsekonomiskt perspektiv är absolut nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en genuint hållbar utveckling. 

Boken”CSR och hållbart företagande” är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Tillsammans utgör författarna en av Sveriges främsta expertgrupper inom CSR-området. Alla har bedrivit akademisk forskning inom ämnet samt arbetat med CSR-frågor i praktiken.