• - Det räcker inte med att vi är emot terrorism. Vi måste skapa nya alternativa narrativ som blir till hopp och resiliens, säger Suleiman Bakhit.

  • Foto: Reka Nyari

  • Ärret i ansiktet fick Suleiman när meningsmotståndare attackerade honom utanför hans port.

Hjältar, terrorism och en arabisk Barbie

INTERVJU. Sedan 1901 har Alfred Nobels stiftelse delat ut Nobels Fredspris till aktörer som ”har verkat mest eller best för folkens förbrödrande […]”. För att driva samhället mot fred och frihet behöver vi skapa nya hjältar. Suleiman Bakhit använder tecknade serier för att rädda världen.

I år tilldelades Nobels fredspris Tunisiens nationella dialogkvartett, för deras arbete med att bygga upp en pluralistisk demokratisk stat i kölvattnet av jasminrevolutionen 2011. Dialogkvartetten är hjältar som kommer leva vidare genom litteraturen och muntligt berättande, förhoppningsvis i generationer framöver.

Berättelser om hjältars stordåd blir en del av vår uppfattning om verkligheten och om våra egna liv, och vi strävar efter att efterlikna de vi beundrar. Vilka hjältar vi beundrar och minns är därför inte bara viktigt för historien, utan kanske framför allt för vår framtid. Och har vi dessutom samma hjältar världen över kommer vi få lättare att samarbeta och leva i fred. Det menar den jordanske serietecknaren och entreprenören Suleiman Bakhit, som är övertygad om att det är hjältarna som kan rädda världen. Han ställde frågan vem är din hjälte? till sina fokusgrupper med barn. Svaret fick honom att bli än mer säker i sin övertygelse.

– När flera av barnen svarade Al Qaida och Bin Ladin lät jag det bero, gav dem mina serier och åkte därifrån. Tre månader senare kom jag tillbaka. Då var det ingen som pratade om Bin Ladin längre, då pratade alla om mina tecknade hjältar som gör gott, säger han.

Välkänd metod
Idag är Suleiman Bakhit en erkänd serietecknare, TED talk fellow och ofta anlitad föreläsare inte bara i Jordanien och Mellanöstern utan hela världen. I november besökte han Sverige och han hoppas att hans serier kan komma även hit. Att använda tecknade figurer för att sprida ett budskap är inte nytt. Hitler gjorde det, KKK har gjort det och nu arbetar Isis med ett dataspel, berättar Suleiman. Det är en effektiv metod eftersom människan är skapt att berätta, och lyssna till berättelser. Det finns i vårt DNA, menar han. Men det är viktigt att vi arbetar hårt för att sprida de positiva och starka hjältarna och sagofigurerna som kan ge våra barn och ungdomar förebilder som vill andra väl, menar han. Annars tar det andra över.

– Forskning visar att terrorism inte främst kommer till på grund av fattigdom, utan bristen på förebilder och en längtan efter att själv få bli en hjälte. Ett av de största hoten mot världen är extrem terrorism som är förklädd till heroism. Rekryterna lurar ungdomar att tro att de kan erbjuda den bästa vägen till heroism. Då är det viktigt att det finns positiva hjältar att sträva efter istället, säger Suleiman.

Efter ett besök i Sverige i november hoppas nu Suleiman att hans serier kan spridas även till Norden.

– Vi har just fått besked från den jordanska staten att skolor över hela Jordanien ska ha våra serier som skolböcker, det är en stor framgång. Jag hoppas att det skulle kunna hända i Sverige också, för att ge en annan bild av mellanöstern till svenska barn, säger han. Tänk om vi kunde dela hjältar?

Arabisk Barbie?
Tankarna om att använda tecknade serier för att förhindra terrorism började 2001 när Suleiman studerade i USA. Efter attackerna mot New York och Washington den 11 september upplevde han ett ökat muslimförakt, men också ett engagemang för att inte låta händelsen färga agerande i politiken. Han började fundera på hur bilden av människor kan ändras och styras, och fick en dag en fråga av en sexårig tjej som ändrade allt.

– Hon frågade mig om det finns arabiska Barbies. Och då frågade killarna runt omkring om det finns arabiska superhjältar. Då förstod jag hur viktigt det är med igenkänning, säger han.

Han insåg hur trött han var på historiska hjältar med dålig, eller ingen, anknytning till nutiden och avslutade genast sina studier för att istället åka tillbaka till Jordanien och lära sig att rita. Tillsammans med ett gäng duktiga tecknare skapade han den serietidning som han sen tog till de olika fokusgrupperna. Tiden med barnen fick honom att inse att bristen på alternativa narrativ och positiva förebilder kan leda så långt som till terrorism och krig. Och hans filosofi om hjältar fungerar lika bra på världens ledare, menar han.

– Lagar och regler i all ära, men om vi inte har gemensamma förebilder och hjältar kommer vi inte att arbeta för en gemensam framtid. En hållbar värld, säger han.

Vem: Suleiman Bakhit

Gör: Serietecknare som användare tecknade serier för att bekämpa terrorism

Varför: Vi saknar gemensamma hjältar. Suleiman skapar dem.