Därför är grönt sparande bättre för dig

HÅLLBAR EKONOMI. Gröna fonder är det hetaste du kan köpa på fondmarknaden just nu. Men är de hållbara fonderna bara ett sätt för oss att lätta på det dåliga samvetet? Är det bara en ny typ av gröna avlatsbrev som fondbolagen försöker sälja på oss? Och gör de någon skillnad på det stora hela? SPP’s hållbarhetschef Johanna Landberg reder ut begreppen och gör en genomlysning av kritiken.

Ett avlatsbrev var ett dokument, eller ett påvligt brev, som garanterade köparen syndarens förlåtelse från kyrkan. Breven såldes flitigt under början av 1500-talet eftersom de var ett enkelt sätt för människor att köpa sig fria från skuld och dåligt samvete. I modern tid har liknelsen bland annat använts för att kritisera etiskt eller grönt fondsparande, men det finns några viktiga och högst väsentliga skillnader som bör beaktas. Framförallt måste kritikerna inse att utvecklingen har gått framåt, och att uttalanden som möjligen var befogade förr idag mest framstår som utdaterade.

”Hållbara fonder är dyrare och presterar sämre”
När de första etikfonderna kom ut på marknaden var hållbarhetsanalysen inte särskilt utvecklad och kom ofta som ett tillägg. Följden blev att fonderna många gånger presterade sämre och tyvärr tog man ofta bra betalt för denna ”tjänst” vilket urholkade avkastningen till slutkunden ytterligare. Idag är analysen vanligen helt eller delvis integrerad i den finansiella analysen och blir därför inte en extra kostnad. Desto bättre och mer framtidsinriktad analys, desto bättre bör fonden prestera, konstigare är det inte. Därför ser vi också allt fler studier som visar att hållbara fonder presterar minst lika bra och många gånger även bättre än sina jämförbara fondkollegor. Exempelvis har bland annat Pensionsmyndigheten tittat på det.

”Men hur stor påverkan har man egentligen?”
Kritiker brukar påpeka att ägarandelarna i ett bolag är de samma till antalet oavsett vem det är som äger dem. De menar därför att effekten av att en ägare exempelvis utesluter ett bolag blir minimal, för då någon säljer sin andel är det genast någon annan som köper den. Gällande andelarna är det i och för sig riktigt, men gällande vem investeraren är spelar det faktiskt roll. Dels eftersom med ägandet följer rätten att påverka och föra en dialog med bolaget kring hur de bedriver sin verksamhet, och dels för att en uteslutning av en stor och erkänd investerare fungerar som en viktig signal till marknaden. Alla seriösa investerare för dialog med ett antal av bolagen de investerat i, både enskilt och via gemensamma initiativ med andra ägare. När det exempelvis nu har blivit tydligt för både gemene man såväl som företag och ägare att vi inte kan släppa ut hur mycket fossila bränslen i atmosfären som helst så sker påtryckningarna på företagen att rena sina processer från två håll. Dels från konsumenter som vill köpa ”fossilfritt” och dels från ägarna som inte vill riskera att deras investering tappar i värde om bolaget inte ställer om i tid utan blir omsprungen av konkurrenterna.

Så nej. Att kalla ett grönt och hållbart sparande för ett avlatsbrev med fina ord på ett papper utan egentlig effekt, det är att misstro ett av dagens bästa recept för att skynda på omställningen mot en grön ekonomi. Grönt sparande är alltså bättre både för din plånbok, och miljön. Win Win för alla, helt enkelt.

 

Taggar: | | |