• Författaren Anders Johnson

Invandrarna som byggde Sverige

NOTIS. Nu i nobeltider känns det passande att lyfta fram vikten av idéer, det fria ordet och det öppna samhället som tar tillvara människans inneboende kraft. Konstnären Olafur Eliasson har tagit fasta på detta genom att tända en stjärna över Stockholm under årets nobelvecka, för att belysa vikten av nya idéer från oss alla.

Ett exempel på en person med många idéer, och som också belyser andras, är skribenten, politikern och idéhistorikern Anders Johnson. Han har skrivit eller medverkat i över 120 böcker genom åren, huvudsakligen inriktade på svensk ekonomisk och politisk historia. Ett av hans senaste verk, Invandrarna som byggde Sverige, ger perspektiv på det som sker i vår samtid där många människor tvingas fly undan krig och hitta nya platser att kalla hemma. Den spänner över flera århundraden och beskriver invandring som en viktig faktor i Sveriges utveckling. Passande nog har boken nyligen getts ut i ny upplaga och i höstas delades den också ut till samtliga ledamöter i Riksdagen.

Anders Johnson menar att det råder stor kunskapsbrist i hela det svenska samhället kring vilken betydelse invandring har haft för Sveriges utveckling till det välståndsland det är idag. Välkända företag som Bonniers, Cloetta, Handelsbanken, Findus, Marabou, Höganäs, Perstorp, Securitas och Zoega har alla startats av personer som invandrat till Sverige. Denna bild är dock okänd för många svenskar och inget som man lär sig i skolan – att invandrare har funnits i alla tider och att många av de produkter och varumärken som idag uppfattas som typiskt svenska grundades av personer födda i ett annat land.

Johnson menar att den historiska invandringen har tillfört mycket och nämner, förutom de många företagare och entreprenörer, att också en stor del av den svenska läkarkåren är födda utomlands. Detta ständiga inflöde av människor utifrån har under historien bidragit med både kompetens, kontakter, kapital och kreativitet. Ovärderliga resurser som haft stor betydelse för Sveriges goda utveckling. Och i framtiden är behovet ännu större. Johnson menar också att integrationsproblemen snarare beror på integrationspolitiken än invandrarna själva och att en växande främlingsfientlighet och slutenhet till följd av detta gör att vi riskerar att gå miste om framtidens banbrytare. Han slår därför ett slag för det öppna Sverige som välkomnar människor som vill bidra, oavsett var de är födda i världen.