Köpenhamn bygger parker mot översvämningar

NOTIS. Efter att Köpenhamn vid upprepade tillfällen fått dras med kostsamma skador efter stormar och översvämningar har staden bestämt sig för att göra någonting åt det.

– Regnvatten är egentligen inget problem förrän det uppehåller sig på platser där du inte vill ha det, säger René Sommer Lindsay, ansvarig chef för stadsdelens ombyggnad, till tidningen Aljazeera America i en intervju.

Men istället för att satsa på dyra investeringar i utbyggda avlopps- och dräneringssystem för att få bukt med regnvattnet, bestämde staden sig för att prova något för Köpenhamn hittills helt obeprövat – att genom gröna parker skapa områden som fångar upp och leder bort vattnet från översvämningarna. Genom att hitta ett sätt att samarbeta med naturen istället för emot, har kvarteren nu inte bara fått en försäkring mot översvämning, utan också en mycket vackrare och trevligare omgivning.