hållbar

I samma båt: Sharing is caring

SHARING IS CARING. Hållbarhet – detta slitna begrepp vi slänger oss med dagligen och som ibland känns som den har smetats ut, nästan till oigenkännlighet. Just när ett ord börjar tappa sina kanter och konjunkturer kan det vara värt att påminnas om dess början.

Begreppet ”hållbar utveckling” sägs ha myntats 1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown. Det dröjde dock till 1987 för att det skulle få internationell spridning i och med rapporten ”Vår gemensamma framtid” från FN-kommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen. Där beskrevs hållbar utveckling som:

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

I svenska språket har vi ett ord som rimmar väl med beskrivningen ovan, nämligen LAGOM. Ett begrepp som med sin egen tvetydiga klang finns djupt rotad i vårt samhälle. I lagom återfinns en anda av både ansvarstagande och humanism. Att vara mån om att resurser ska ”räcka till alla” – både tid och rum, vattnet, luften, maten, kärleken… Med alla generationer, kön, folkgrupper och länder som delar denna planet.

Vi har alla ett gemensamt intresse av en hållbar utveckling eftersom vi helt enkelt sitter i samma båt. Vad sägs om att hissa ordet lagom och se till att våra gemensamma resurser räcker till alla?

Taggar: | | |