• solenergi

    När Kina satsar på solceller och vindkraft initieras massproduktion vilket sänker priserna och ökar tillgången.

  • solenergi

    Solceller möjliggör både en billig och ren energilösning.

  • solenergi

    Runt 500.000 solpaneler installeras dagligen i världen.

Kina kastar nytt ljus på solenergin

KLIMAT. Förra året blev en milstolpe för världens klimatarbete. Förnybar energi gick om kol för första gången i historien – I framtiden kan energi både vara billig och bra. Under 2016 passerade förnybara energikällor, äldre vattenkraft inkluderat, kol – mätt som andel av världens produktionskapacitet.

– Efter att Kina kastat sig in i förnybar energiproduktion har priserna pressats ned och blivit marknadsmässiga, säger Matthew Smith, chef för hållbarhetsanalys på SPP.

Det finns flera exempel på hur produktionen av förnybar energi är på väg in en revolutionerande förändring, vilket skapar nya förutsättningar – framför allt för utvecklingsländer. Solceller är ett exempel. När priset sänks och solceller blir mer tillgängligt kan vem som helst producera sin egen ström och det krävs inga stora infrastrukturinvesteringar.

– Vi pratar om en framtid där energi är billig, bra och tillgänglig. Det öppnar för enorma möjligheter, säger Matthew.

USA, Kina och Indien har dessutom beslutat att ratificera det avtal som världens ledare tog fram i Paris 2015. Framförallt är Kinas beslut att ställa om landets energisektor till förnybar energi viktigt för den globala utvecklingen.

– När Kina satsar på solceller och vindkraft initieras massproduktion. Priserna sänks och tillgången ökar. Med dagens teknologi är kostnaden för förnybar energi i många delar av världen ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen utan subventioner vilket möjliggör stora steg framåt för världen.