• grön ekonomi

    "Det som förut var en fråga om etik har blivit en affärsmöjlighet."

  • grön ekonomi

  • grön ekonomi

    "Kina är inte problemet i klimatkrisen, de är lösningen."

Matthew Smith: Den gröna ekonomin är här

FRAMTID. Larmen om klimatutmaningar kom till slut att förändra världen. Vi står i glappet mellan det som var och det som måste bli. På kontrasternas marknad, där nya krav ställs på framtidens företag. Omställningen till en grön ekonomi har börjat, säger Matthew Smith, mannen bakom investeringarna på världens mest hållbara försäkringskoncern 2017.

Det har gått ett och ett halvt år sedan FN beslutade om Agenda 2030; ett avtal som förbinder världens ledare att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål. Bland dem ingår att “vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna” – och vi fick 15 år på oss. I klartext; Det har gått ett och ett halvt år sedan FN röt till på skarpen.

Väl ställda mot väggen visar det sig att mycket kan hända, inte minst i Europa. Inom finanssektorn, där hållbara investeringar länge varit en nischmarknad, är tillväxten nu dubbelt så hög som branschgenomsnittet. Detta enligt Eurosifs senaste rapport, som även lyfter det snabba uppsvinget för gröna obligationer. Allt fler bolag kräver också tydligare information om hur, och i vad, pengar placeras.
Matthew Smith, chef för hållbara investeringar i Storebrandkoncernen, bekräftar de snabba förändringarna.

– De senaste åren har marknaden skiftat fokus från att undvika företag knutna till exempelvis kol och olja, till att istället titta på vilka vi kan investera i för att vara en del av lösningen.

Anledningen är enkel: Det finns inte längre någon motsättning mellan hållbarhet och vinst. Tvärt om har hållbarhet vunnit ekonomisk mark; för där du hittar vinst hittar du även nya entreprenörer, och hållbara affärsmodeller.

– Det som brukade vara en fråga om etik har blivit en affärsmöjlighet. Med de globala målen fick vi en vägkarta till en bättre värld, och det har ökat intresset av att förstå och mäta vår inverkan på samhället.

Gröna genombrott
Han poängterar även att klimatavtalet i Paris har spelat en avgörande roll som stödfunktion i arbetet mot en världsomspännande grön ekonomi. Med det kan arbetet trappas upp, men aldrig ner.

– Innan Parisavtalet fanns fortfarande kryphål, och endast delar av världen arbetade aktivt för omställningen. Avtalet har varit en viktig markering mot världens ledare om att klimatarbetet gäller alla, överallt. Det finns ingenstans att gömma sig längre.

Och de tidiga framgångarna är redan här. Kanske tydligast illustrerat då man i slutet av 2016 fastställde att solenergi har gått om kol, för första gången i historien. Och priserna fortsätter att pressas ner.

– Dagens teknik har gjort solenergin marknadsmässig, och därmed tillgänglig. Och att förnybar energi kan konkurrera med fossila bränslen – utan statliga subventioner – är ett enormt genombrott i klimatarbetet, säger Matthew.

Äran tillskriver han Kina, ofta framställt som en miljöbov av rang, och lättvindigt förknippad med smuts, avfall och överbefolkning.

Det intressanta är att föroreningarna är akuta i Kina, att de driver förändringsarbetet i en otrolig hastighet. Deras förmåga att producera kvalitativ förnybar energi håller långt högre nivå än resten av världen. Kina är inte problemet med klimatet, de är lösningen.

Läs mer: Framtiden är ljus – Sol trumfar kol

Det vi ser på den globala marknaden idag är de första trevande stegen mot en helt ny ordning. Storebrand, nyligen rankad världens mest hållbara försäkringskoncern i Corporate Knights Global 100, var en av de första aktörerna att lansera en grön obligationsfond. Matthew förklarar att de handlar utifrån övertygelsen om att de bolag som är mest resurseffektiva och anpassar verksamheten till en hållbar agenda, också är de som kommer att vara mest lönsamma på sikt.

Det finns ingen naturlag som säger att ekonomin måste påverka miljön, det är bara så vi har gjort det hittills. Och nu måste vi titta på hur vi kan göra saker bättre.

Att minska konsumtionen är inte nödvändigtvis rätt väg, menar han, utan snarare att förändra den till en cirkulär ekonomi. 

På Storebrand arbetar vi för att bygga in de globala målen i vår analys redan från början. Vi tittar på hur vi vill att världen ska se ut, vad som är viktigt att investera i, och framför allt; vilka företag som kommer att ta oss dit.