Att leda framtiden – Har du det som krävs?

LEDARSKAP. Millennials växer på arbetsmarknaden med rekordfart, med Generation Z hack i häl. Båda drivna av starka värderingar och entreprenörsanda. Men för att deras energi och kreativitet ska komma till sin rätt behöver de få utrymme till ständig utveckling. Och bra coachning av sin chef, som måste skapa en arbetsplats som uppmuntrar flexibilitet och nyskapande.

Tre nyckelområden har visat sig vara särskilt viktiga för att leda framtida generationer:

Work, life, balance – Millennials sätter lika stort värde på sitt privatliv som sin karriär. Till skillnad från föregående generationer, lever många millennials i relationer där båda parter är heltidsarbetande. För att få vardagen att gå ihop värdesätter de därför både flexibilitet och frihet. Arbetsgivare som exempelvis erbjuder möjlighet att arbeta på distans, med delegerat eget ansvar står därför högt i kurs.

Personlig utveckling – Även om millennials värdesätter sin fritid, är de inga slackers. De lägger tvärtom gärna i en extra växel när det är något de brinner för, särskilt om de ser en potential till utveckling. Med det kommer höga krav på att deras chefer är bra lyssnare och duktiga på coachning. Konkret och kontinuerlig feedback och situationsanpassat ledarskap gillar de flesta millennials. Chefen som sparat sin återkoppling till det årliga utvecklingssamtalet bör tänka om. Eller räkna med att ta samtalet med sig själv.

Hållbara värderingar – Generation Z och Generation Y har vuxit upp i en tid där förändringstakten stadigt har ökat, och där sociala, ekonomiska och miljömässiga kriser ständigt lurat runt hörnet. Det har gjort att de här generationerna gärna vill arbeta för arbetsgivare som står för bra värderingar. Jämställdhet och jämlikhet, transparens, rättvisa och hållbarhet är något som man förutsätter att arbetsgivaren jobbar med. Och det gäller att inte bara prata om frågorna med sina anställda. Den nya generationen vill gärna vara med och driva utvecklingen. Utmaningar är till för att delas.

Lästips!
Vill du lära dig mer om framtidens ledarskap? Fler nyttiga tips hittar du i boken Framtidsrusta ditt ledarskap – 19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger.