ted hesselbom

5 snabba med museichef Ted Hesselbom

FEM SNABBA. Den här veckans tema är renässans och vi pratar med Konsthall Märstas museichef Ted Hesselbom om konstens betydelse för en positiv samhällsutveckling där konstnärer och medborgare är medskapare av sin miljö. Och så undrar vi om konst även kan vara farlig?

Vem: Ted Hesselbom
Gör: Musei- och konsthallschef. Sigtuna museum och Konsthall Märsta, båda i Sigtuna kommun
Vill: Tillgängliggöra historia och konst för alla invånare i Sigtuna kommun. Historia för att söka identitet, förstå det som händer i nutid och framtiden, för att hitta likheter och olikheter med andra tider. Konst som ett verktyg att skapa, bli ägare och medskapande i sin offentliga miljö. Att genom konstnärer lära sig om olika sätt att se samma sak
Drömmer om: Att konst och historia blir mer tillgängligt för fler. Sen är jag aktiv i ett eget skapande också, och där finns en del drömmar

1. Vilken plats har konsten i samhällsutvecklingen?
En, ur mitt perspektiv, avgörande roll då konsten är en av de få plattformar där allt kan debatteras. Även frågor och ämnen som är allt för känsliga i andra sammanhang.

2. Om vi utgår ifrån att konsten kan föra samhället framåt, skulle konsten också kunna få samhället att backa i utvecklingen?
Nej, det tror jag inte. Det är högst osannolikt att konsten (konstnärer) skulle vara drivande eller dominerande i en negativ utveckling. Det finns givetvis konst som är rasistisk, allt för kommersialiserad, banal och dålig. Alla konstnärer är inte bra konstnärer. Därför är inte all konst bra. Jag tror att konsten oftast är normkritik och är kritisk mot maktmissbruk och orättvisa. Men den kan vara elitistisk och uteslutande.

3. Vad innebär renässans för dig?
Renässans är dels en stil och tidsepoksdefinition som brukar fyllas med idéer om en ”pånyttfödelse” av antiken. Men renässans kan också ses som ett begrepp som bejakar historien. Det som redan har hänt, har något att lära oss i nutiden. Den användningen av ordet tror jag stämmer bra in på delar av de tendenser som finns i vår tid. Vintage och retro är nutida, ofta förekommande, begrepp som visar på intresset för historia.

Idag finns det politiska strömningar som ibland, med icke-demokratiska inslag, använder historien för sina syften. Därför känns det extra viktigt hur vi berättar om historia. Vem äger dåtiden? Vem får tolka och vem ska bestämmer vad vi vill återuppliva, ge ”pånyttfödelse”?

4. Kan konst vara farligt?
Ja. Konst görs av människor. Konstnärer är som alla andra. Konst tolkas av människor. Konst kan misstolkas medvetet eller omedvetet. Konst kan användas i andra syften. Jämför med historien! Samma sak. En del äldre konst är gjord i ett sammanhang som inte är förenligt med dagens värderingar. När konsten kommer ur sin historiska kontext kan oväntade saker hända.

5. Vad är Konsthall Märsta om tio år?
Konsthall Märsta tror jag har fått en respekterad plats i Stockholmsområdet. Jag hoppas att detta fortsätter och att konsthallen samtidigt blir en plats många olika kommuninvånare använder, besöker och skapar i återkommande.

Taggar: | |