Antonia Ax:son Johnson vill öppna dörrar.

ÖppnaDörren gör Sverige varmt

NOTIS. ÖppnaDörren vill göra Sverige varmare och ge hopp i mörkret. Satsningens syfte är att bidra till att etablerade och nya svenskar möts, för ett mer tillitsfullt och inkluderande samhälle. Det är ett initiativ av Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson.

– När kulturer möts och idéer byts, läggs grunden till en humanistisk samhällssyn som är öppen och inkluderande. Det slutna Sverige vill vi öppna, säger Antonia Ax:son Johnson.

Och varför inte göra något så enkelt som att fika, äta middag, träffas med barnen eller snacka jobb med någon som har en annan bakgrund. Troligtvis blir det roligt och lärorikt och utökar ens kontaktnät samtidigt som det bidrar till ett öppnare Sverige.

Därför stödjer Axfoundation fyra olika initiativ som alla bygger på möten mellan etablerade och nya svenskar. På oppnadorren.se kan du anmäla dig till initiativen:

  • Yrkesdörren. Fokuserar på att skapa nya möten på arbetsmarknaden.
  • Invitationsdepartementet. Middagsklubben för nya och etablerade svenskar.
  • Kompis Sverige. Skapar vänskapsband mellan människor från olika bakgrunder.
  • Svenska med baby. Sammanför barn och föräldralediga från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen.