• personalcyklar

    Företaget tillhandahåller både elcyklar, mountainbike och racer.

  • Cykelpendla för trevligare stadsmiljöer.

Cykla som löneförmån

STARTUP. Som svar på de senaste årens cykeltrend – som nu sträcker sig förbi proffscyklare och picknic-frälsta småbarnsfamiljer – har Björn Ekholm och Anders Borste startat företaget Personalcyklar. Konceptet gör det möjligt för arbetsgivare att tillhandahålla cyklar som löneförmån till sina anställda.

Att det finns positiva effekter av att fler väljer cykel råder det inga tvivel om. Enligt WWF är hälften av alla våra bilresor kortare än fem kilometer, och i städerna rör det sig om hela 80 procent. Även kroppen och plånboken blir glad av att susa fram på två hjul.

– Att cykla bidrar dessutom till en bättre trafiksituation och trevligare stadsmiljöer. Människor som cyklar blir gladare, sover bättre och presterar mer, säger Björn Ekholm, en av grundarna till Personalcyklar. Samhällsvinsterna blir enorma om fler börjar cykla istället för att åka bil.

Upplägget bygger på att arbetsgivaren ingår ett avtal med Personalcyklar, vanligtvis på tre år. Den anställde väljer en cykel som finansieras med löneavdrag. När avtalstiden löpt ut kan man välja att lämna tillbaka cykeln, byta till en ny eller köpa loss den.

– Vi hoppas att det skall finnas en politisk vilja och kraft att stimulera den här typen av beteendeförändring. Till exempel genom att slopa beskattningen av förmånen på motsvarande sätt som man gjorde med ”Hem-PC” på 00-talet, avslutar Björn.