• "Vi behöver sätta en yrkesstolthet i att vara planetskötare snarare än att köra en stor traktor och ha mycket mark."

Planetskötaren som säljer ekokött på Twitter

ENTREPRENÖR. För ett år sedan valde 25-åriga Adam Arnesson att flytta hem till familjegården och investera i en framtid som bonde. Nu går han under epitetet ”Ekobonden”, föder upp lamm och odlar bönor på Jannelunds Gård utanför Örebro. Han är den nya generationens bonde, som ser hållbar matproduktion som en framtidsbransch – och lockar allt fler unga att välja kohagen framför krogen.

Lantbrukare är ett av jordens absolut äldsta yrken, men det senaste århundradet har allt färre lockats att sätta spaden i myllan. Själv tror Adam Arnesson att en gammal föreställning om bonden som en omodern lantis har skrämt bort generationer av kicktörstande asfaltsbarn.

Men den växande trenden med hållbar matproduktionen förändrar nu snabbt bilden från den strävsamma bondläppen till en uppfinningsrik och filantropisk planetskötare.

– Det hör ihop med en gammal bild av bonden som en mjölk-, spannmåls- eller köttproducent som bor i en jordig åker långt från stan. De flesta som jobbar med lantbruk idag är också uppvuxna på landet, men det är viktigt att få in människor som ser något annat. Vi behöver sätta en yrkesstolthet i att vara en planetskötare, istället för att köra en stor traktor, ha många djur och mycket mark.

Nya tidens bönder
Det traditionella lantbruket har genom historien rationaliserats och industrialiserats. Man har minskat kostnader och skapat en effektiv storskalig spannmåls- och djurproduktion. Från småskifte till storskifte och växelbruk. Men om den produktionsformen ska effektiviseras mer måste djurskyddslagarna luckras upp enligt Adam, vilket han inte tror kommer hända.

– Så man har nått vägs ände. Lösningen är att skapa en affärsmodell som ger näring åt hela ekosystemet där matproduktion kompletteras med ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Där finns de nya matproducenterna, menar han.

– Nu utvecklas så många olika typer av matproduktion där man kan vara algbonde och jobba med vattenbruk, man kan jobba med nischad grönsaks- och blomsterodling eller Foodtech. Det händer hur mycket som helst och man behöver inte flytta så långt från stan för att göra det.

Adam ser också att sociala medier och nya digitala plattformar är enormt viktiga för de nya småskaliga lantbrukarna. Han tycker om att komma i kontakt med nya människor och skapa opinion och debatt kring olika miljö- och klimatfrågor.

– Det var på Twitter jag började att sälja vårt lammkött. Det fungerade hur bra som helst. Jag har direktkontakt med alla mina kunder och levererar varorna direkt till kontor och utlämningsplatser i Stockholm. Det handlar inte bara om deras beställningar, utan även om olika diskussioner och tips på mat och recept – som vilken relation som helst.

Den neongröna vågen
Det enorma odlings- och matintresset som vi sett de senaste åren visar inga tecken på att avta. Maten och dess ursprung har också skapat nyfikna och kunnigare kunder, men också mer kritiska. Kvalitén blir allt viktigare för konsumenterna vilket gör att priserna kryper ner i takt med att fler och fler väljer kvalitét i stället för kvantitet. Mattrender som insektsmat tror dock Adam är mer PR-grej än verklighet.

– Jag tror det är en fluga. Det har fått mycket publicitet och skapat uppmärksamhet på grund av de utmaningar som vår globala matproduktion står inför, men jag tror att folk kommer välja vegetariska alternativ framför insekter. Och är det av etiska skäl man inte vill äta kött, ja då är ju insekter också djur.

Att etiska skäl också skapar intresse kring mat och dess ursprung är också en tydlig trend som attraherar fler till branschen. När populism och klimatskeptiker dessutom tar större politisk plats inom såväl EU som USA, ser han att det nu blir ännu viktigare att stå upp för sin sak.

– Vår roll blir allt viktigare när klimatförnekare får mer luft under vingarna. Vi som jobbar med detta måste ta strid och beskriva en ljus, innovativ, ung och ny framtid. Visa att förändring är roligt och ger massor tillbaka till oss som utvecklas med den.

 

Planetskötarkoll:

Jannelunds gård, Mullhyttan
Jannelunds familjegård blev KRAV-certifierad redan 1995 och drivs av Adam tillsammans med föräldrarna Thomas och Berit. De producerar lammkött, vegetariska proteiner (bönor). De tar också aktivt hand om ekosystemen och den biologiska mångfalden, så att gårdens produktion främjar ekosystemtjänster. Adam river ekologisk opinion i egna kommunikationsbyrån Ekobonden – och nära 6 000 följer hans dag via sociala medier.

Ekosystem
Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald menar vi variationen bland levande organismer i alla miljöer, på land såväl som i vatten, och de ekologiska sambanden som finns mellan organismerna. Den biologiska mångfalden kan delas in i tre nivåer: Genetisk variation inom varje art. Variation mellan olika arter.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster renar luft och vatten, mildrar översvämningar, bidrar med vatten och mat och skyddare den biologiska mångfalden. De minskar också buller, ökar människans fysiska och psykiska välmående, reglerar det lokala klimatet, binder koldioxid och tillhandahåller ny energi.

Taggar: | | | | | |