Professor Johan Rockström om vår makt att påverka

GURU Johan Rockström, professor i miljövetenskap, vill att vi ska kunna sluta kalla Östersjön för världens mest förorenade hav. Men då krävs det att vi alla agerar nu, det finns ingen tid att förlora. Och du kan bidra mycket mer än du tror.

Östersjön är världens mest förorenade hav. Ändå svävar havsörnar kring min ö, häckar i den urgamla tallen och slår i vattnet efter fisk som den flyger hem med till sina nykläckta ungar i boet. Läget för Östersjön är oerhört allvarligt men havsörnarnas mäktiga siluetter mot den blå himlen visar att miljöproblem går att lösa. För vi har gjort det förr.

Som ung såg jag sällan havsörn. Den var så sällsynt att det var osäkert om den överhuvudtaget skulle överleva som art. Miljögifterna då var DDT, PCB och dioxiner. Havsörnarna hade svårt att föröka sig och äggen de lyckades lägga var sällan livsdugliga. 1973 kläcktes bara sex havsörnsungar längs hela östkusten. Det fanns endast 150 vuxna exemplar i hela Sverige. Idag har vi över 2 500 havsörnar i Sverige. Att antalet växt beror på samverkande viljor som gemensamt identifierade lösningen.

Vissa miljögifter förbjöds, ideella organisationer som Naturskyddsföreningen drev inte bara opinion utan både ringmärkte och utfodrade de örnar som fanns kvar. Konsumenterna valde bort miljöfarliga produkter för att istället konsumera mer hållbart och företagen insåg att de var tvungna att ställa om till miljövänligare produktionssätt. Ett sådant gemensamt engagemang måste vi få tillbaka. Bara så kan Östersjön räddas, på samma vis som havsörnen.

Och vi ska inte bara agera lokalt i Sverige, utan även globalt, men kanske i synnerhet med våra grannländer. Det är inte lätt. Men det är inte omöjligt.

Tittar vi på förekomsten av miljögifter i Östersjön så kommer mycket från industriernas och jordbrukens utsläpp, liksom från förbränning av sopor. Men mycket spolar vi själva ut. Bokstavligen. Tanklöst slänger vi allt möjligt i våra toalettstolar, som gamla mediciner, färgrester och kemikalier, utan tanke på att mycket av detta till slut hamnar i havet. Vi vill inte illa, men inte heller tillräckligt väl.

Reningsverken för våra toaletter är främst byggda för att rena vårt kiss och vårt bajs. Allt annat riskerar att fylla på Östersjön med ytterligare en dos miljögifter. Därför ska du inte betrakta din toalett som ett sopnedkast utan snarare som en kompost. Det som försvinner ner när du spolar ska du efter kompostering kunna sprida på en åker som gödning.

Vad gäller miljögifter som sprids vid förbränning av sopor finns det två sätt att komma åt problemet, förutom förbättrade reningsmetoder; konsumera mindre och konsumera bättre.  Allt som påverkar hur Östersjön mår har du makt att påverka. Havets hälsa är beroende av hur du lever, vad du handlar och, inte minst, vad du inte handlar. Men du kan inte rädda Östersjön själv. Det krävs att andra gör som du och än mer att politiker förstår vikten av att agera utifrån en miljömässigt hållbar agenda.

När jag idag ser havsörnen slå i vattnet och lyfta med en fisk i sina stora, vassa klor fylls jag av dubbla känslor. Dels oändligt stor lycka över att denna vackra fågel inte längre är ovanlig längs våra kuster, dels en lika stor oro. För den fisk havsörnen flyger hem med till sitt bo innehåller så mycket miljögifter att den i de flesta fall inte är tillåten att exportera till något annat land inom EU. Döende hav. Levande örnar – men hur länge till?

Om havsörnarna i framtiden ska flyga över Östersjön, som jag hoppas vi ska sluta kalla världens mest förorenade hav, krävs att vi alla agerar nu. Det finns ingen tid att förlora. Och du kan bidra mycket mer än du tror!

NOT Texten är en förkortad version av Johan Rockströms förord ur boken 50 sätt att rädda Östersjön.

Lyssna på Johan Rockströms sommarprat, som inte bara är det mest nedladdade utan även har benämnts som det absolut viktigaste.
Taggar: | |